Nieuwsarchief

11 februari 2024

Dagboekje van Stephanus de Clercq geschonken aan Réveil-Archief

Onze familiestichting is recent benaderd door de historica Elsbeth Locher-Scholten, getrouwd met Kees Locher. In hun huis bevond zich allerlei archiefmateriaal, dat zowel door vererving als door haar werk was verzameld. Elsbeth had zich ten doel gesteld om vóór haar

Lees meer

25 april 2022

Deze FadeC website weer online

We zijn terug! Nadat we onze oude website uit de lucht moesten halen (voor toelichting: zie het colofon), hebben we met modernere technieken deze weer opgebouwd: ‘nieuw en verbeterd’. Belangrijk verschil is dat deze nieuwe site ‘responsive’ is en daardoor

Lees meer

14 april 2022

Presentatie transcriptie dagboek van Willem de Clercq op 13 mei a.s.

Vele jaren is eraan gewerkt, maar het project is klaar! Dankzij een samenwerkingsverband van diverse geïnteresseerde personen en organisaties is het gehele dagboek van Willem de Clercq (1795-1844) nu integraal ontsloten. Alle circa 30.000 pagina’s zijn gescand, getranscribeerd en digitaal

Lees meer

9 oktober 2021

Lezing ‘Doperse wortels van Willem en Steven de Clercq’

Op 9 oktober 2021 organiseerde de Doopsgezinde Historische Kring in de Singelkerk van Amsterdam een studiedag met als thema: Doopsgezinden en het Réveil. Daan de Clercq, bestuurslid van Stichting Réveil-Archief en bovendien al vele jaren lid van de redactiecommissie van

Lees meer

15 september 2021

Boekje over landhuis Sparhoeve te Bloemendaal

Rond 1903 liet Gideon Stephanus de Clercq (1862-1942) op een duinhelling in het Bloemendaalsche Park een bescheiden doch fraai landhuis bouwen door de Haarlemse architect J.A.G. van der Steur. Huidig adres: Rijperweg 13 te Bloemendaal. Het huis kreeg de naam

Lees meer

27 juni 2021

Gekocht: Kerst- en Paasbrief van Stephanus de Clercq (1747-1820)

Dankzij een tip van Steven de Clercq (1941) – die op zijn beurt ook weer was getipt – konden in juli 2021 op een online veiling van het Utrechtse veilinghuis Peerdeman twee bijzondere familiestukken worden verworven. Het gaat om een

Lees meer

7 juni 2021

Kleindochter schrijft over Marisa de Clercq (1880-1968)

Toen Gijsbert de Clercq (1850-1911) in 1892, na een verblijf van twintig jaar op Java, terugkeerde naar Nederland, verscheen hij tot volslagen verrassing van de familie met een twaalfjarige dochter Marisa aan zijn zijde. Hij had haar verwekt bij zijn

Lees meer

3 april 2020

‘Willem de Clercq’ heeft een Twitteraccount

De werkgroep die verantwoordelijk is voor het digitaal ontsluiten van het bekende dagboek van Willem de Clercq (1795-1844) heeft een Twitteraccount geopend. Hierop worden regelmatig fragmenten uit het dagboek geplaatst, soms inhakend op actualiteiten. Deze ’tweets’ getuigen van de rijkdom

Lees meer

2 december 2019

Artikel over een familiegraf te Boer

De editie december 2019 van het tijdschrift Alde Fryske Tjerken (‘Oude Friese zerken’) bevat een artikel over het familiegraf in het Friese dorpje Boer waarin, naast een aantal voorouders Stinstra, ook de jonggestorven Joannes de Clercq (1842-1867) en zijn beide

Lees meer

6 februari 2019

Oude familiefilm gedigitaliseerd

Onlangs is een oude familiefilm gevonden en gedigitaliseerd. Het betreft een aantal opnamen van het gezin van Mr. Willem de Clercq (1890-1960), geschoten vóór 1940, voornamelijk rond hun huis in Noordwijk en aan het strand. Deze film hebben we geplaatst

Lees meer

Terug naar boven