Publicaties

Familieboek de Clercq (1992)

Na de oprichting van de Stichting Familiearchief De Clercq in 1989 werd als een van de eerste actiepunten gekozen voor het actualiseren van het Familieboek van 1940. Doelstelling was niet het nader onderzoeken van de oudere generaties; de daarvoor benodigde vaardigheden, mankracht en middelen waren op dat moment niet voorhanden. Het ging om het zo volledig mogelijk bijwerken van alle informatie over de ‘état présent’, de huidig levende generaties.

De bestuursleden Willem Adriaan de Clercq en (vooral) Alexander Stephen de Clercq, hebben zich veel moeite getroost om gegevens over de voorgaande vijftig jaar te verzamelen. Veel, maar toch niet alle ontbrekende informatie kon worden achterhaald, ondanks de allerwege verkregen medewerking.
Over de Amerikaanse tak kon vrijwel niets nieuws worden vermeld; de contacten met die tak waren in de voorgaande decennia zo goed als geheel verbroken.

Terug naar boven