Generatie 10

IX.12 Laurens de Clercq (1704-1740) x Catharina van Limburg

Zoon van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Laurens de Clercq, geb. Amsterdam 13 maart 1704, ged. (doopsgez.) ald. 2 febr. 1727, koopman en reder op de Oostzee en Voorlanden, assuradeur ald., † h. Limburg, bij Overveen 22, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27 juni 1740, tr. Amsterdam 30 april 1730 Catharina van Limburg, geb. Amsterdam 1706, ged. (doopsgez.) ald. 4 febr. 1725, eigenares buitenplaats Limburg (later Vaart en Duin) bij Overveen 1731-1751, † Amsterdam 24, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 29 juli 1761, dr. van Abraham van Limburg en Margaretha Blaaupot; zij hertr. 12 sept. 1741 Abraham de Haan.

Zegel met monogram van Laurens (gespiegeld LdC)
Buitenplaats Limburg (later Vaart en Duin) te Overveen, eigendom van Catharina van Limburg van 1731 tot 1751

Het huwelijk van Laurens en Catharina bleef kinderloos.

Terug naar boven