Generatie 6

Va.2 Barbara de Clerck († 1606) x Gerard Corbet († 1596)

Dochter van Willem de Cleerck (Va) en Agneese Sateurn.

Barbara de Cleerck, † Antwerpen 18 april 1606, begr. ald. (St. Pauluskerk), tr. vóór 17 april 1543 jonker Gerard Corbet, geb. Gent (?) 1509/’10, kramer te Gent, poorter te Antwerpen 1538, aldaar wonende op de Meir, koopman op Spanje, meester van het kapel van het Hoogwaardig Sacrament in de St. Pauluskerk te Antwerpen, † Antwerpen 20 jan. 1596, begr. ald. (St. Pauluskerk), zn. van jonker Jacob en Marie van der Meeren.

Terug naar boven