Familienaam

Familienaam: schrijfwijzen


In de loop van de familiegeschiedenis is onze familienaam niet altijd op dezelfde manier geschreven.
We hebben in de Vlaamse bronnen de volgende schrijfwijzen gevonden:

1295, 1330Clericus
1350-1400De Clerc (en in de verbogen vorm sClercx)
1400-1500De Clerc, De Cleerc (en in de verbogen vormen sClercx, sCleercx)
1500-1600De Clerck, De Cleerck, De Clercq, De Cleercq, sCleercx

De documenten waarin deze vermeldingen werden gevonden, waren opgesteld door ambtenaren, in dienst van overheidsinstellingen, of door scribenten van kerken en abdijen.

Vanaf het moment dat de familie zich in 1585 in de Noordelijke Nederlanden heeft gevestigd, kunnen we vaststellen hoe de familieleden hun naam zelf schreven. Sommige van de gevonden akten, die op hen betrekking hebben, hebben zij met hun eigen handtekening bekrachtigd.

Van de Hollandse stamvader Jacques de Cleercq (c1555-1609) kennen we ondermeer de handtekening, die hij 1603 plaatste onder een notariële akte:

‘P(er) me [= door mij] Jaques de Cleercq’

De kinderen van Jacques de Cleercq schreven de familienaam met één e, zoals blijkt uit onderstaande handtekeningen van Jacques de Clercq jr. (1598/’99-1661) uit 1637 en die van Lucas de Clercq (c1603-1652) uit 1626.


In de derde generatie zien we wat bij meer uit het buitenland afkomstige families gebeurde, te weten: een ‘verhollandsing’ van de familienaam. Pieter de Clercq (1631-1666) schreef als twintiger de naam nog zoals zijn vader, met een q aan het eind. Maar tien jaar later heeft hij die vervangen door een k

Pieter de Clercq (1631-1666) in 1652 en in 1663

De twee zusters van Pieter gingen verder. Passchina (1635/’36-1664) schreef haar familienaam als “De Klerck”. Opmerkelijk is de handtekening van Janneke (1633/’34-1702); deze ondertekende in 1658 met “De Kelerck”!!


De vierde generatie keerde echter, vanaf omstreeks 1675, terug naar schrijfwijze De Clercq en sindsdien is deze onveranderd gebleven.

Links de handtekening van Pieter de Clercq (1661-1730) in 1688. Rechts die van zijn zoons Pieter (1700-1757) en Jacob de Clercq (1710-1777), in 1728

Terug naar boven