Generatie 12

XIb.3 Sara de Clercq (1776-1817) x Hermann Rahusen

Dochter van Stephanus de Clercq (XIb) en Maria Bosch

Sara de Clercq, geb. Amsterdam 27 febr. 1776, ged. (doopsgez.) ald. 2 maart 1794, † Amsterdam 15 febr. 1817, tr. Amsterdam 3 dec. 1795 Hermann Rahusen, geb. Leer 25 maart 1766, attestatie Amsterdam 17 sept. 1795, koopman, mede-oprichter firma H. & D. Rahusen, commissaris tot de graanhandel 1814-1815, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1796-1802, lid Doctrina et Amicitia 1790-†, effectief lid Felix Meritis 1813-, eigenaar buitenplaats Kennemeroord te Heemstede 1803-, † Amsterdam 6 juni 1839, zn. van Hermann Rahusen en Margaretha Vissering; hij hertr. Dantumadeel 5 juli 1818 Nieskia Baudina Bergsma.

Herman Rahusen (1766-1839), weduwnaar van Sara de Clercq (1776-1817), door A. Weiss, ca 1830

Buitenplaats Kennemeroord bij Heemstede, eigendom van Hermann Rahusen vanaf 1803, door P.J. Lutgers, 1837-1844

Uit het huwelijk van Sara en Hermann werd geboren:

  1. Maria Rahusen, geb. Amsterdam 28 sept. 1796, † ald. 30 nov. 1816, tr. Amsterdam 17 jan. 1816 Pieter van Eeghen, geb. Amsterdam 23 jan. 1794, lid firma Hartsen & Van Eeghen (later Van Eeghen & Co.) te Amsterdam, lid Prov. Staten van Noord-Holland 1846-†, † Amsterdam 16 febr. 1847, zn. van Christiaan van Eeghen en Catharina Fock; hij hertr. Amsterdam 15 febr. 1820 Anna Cecilia Huidekoper.

Terug naar boven