Generatie 13

XIId.6 Isabella de Clercq (1814-1844) x Ds. Christiaan Muller

Dochter van Gijsbert de Clercq (XIId) en Maria de Clercq (XIa.1)

Isabella de Clercq, geb. Amsterdam 8 mei 1814, † Koog a/d Zaan 19 dec. 1844, tr. Amsterdam 29 nov. 1838 Ds. Christiaan Muller, geb. Haarlem 25 april 1813, doopsgezind leraar te Koog a/d Zaan en Zaandijk 1838-1868, † Haarlem 16 juni 1896, zn. van Ds. Samuel Muller en Femina Geertruida Mabé; hij hertr. Wormerveer 17 okt. 1861 Trijntje Prins.

Uit het huwelijk van Isabella en Christiaan werden geboren:

  1. Samuel Muller, geb. Koog a/d Zaan 24 jan. 1840, † ald. 13 juni 1866.
  2. Gijsbert Muller, geb. Koog a/d Zaan 27 febr. 1841, † ald. 31 juli 1841.
  3. Prof. Dr. Pieter Lodewijk Muller(*), geb. Koog a.d. Zaan 9 nov. 1842, dr. letteren en geschiedenis Leiden 1867, leraar gymnasium en H.B.S. te Leiden 1869-1870, ambtenaar Algemeen Rijksarchief 1874-1878, hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis te Groningen 1878-1883, hoogleraar algemene geschiedenis te Leiden 1883-1904, † Gardone Riviera (Italië) 25 dec. 1904, tr. Haarlem 2 april 1874 Dorothea Petronella Bohn, geb. Haarlem 29 juli 1846, † Oegstgeest 2 mei 1930, dr. van Pieter François Bohn en Dorothea Petronella Beets.
    Uit dit huwelijk nageslacht
  4. Johannes Muller, geb. Koog a/d Zaan 5 dec. 1843, † ald. 9 febr. 1845.
  5. Levenloos kind, geb. Koog a/d Zaan 20 okt. 1844.


(*) Zie over Pieter Lodewijk Muller de aan hem gewijde Wikipedia pagina.

Terug naar boven