Generatie 14

XIIIa.6 Margaretha Elisabeth de Clercq (1830-1908) x Adriaan Gildemeester

Dochter van Willem de Clercq (XIIIa) en Caroline Boissevain

Margaretha Elisabeth de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 18 dec. 1830, met haar echtgenoot mede-oprichtster Vereeniging Ziekenverpleging te Scheveningen (1894), † Scheveningen 18 febr. 1908, tr. Amsterdam 15 sept. 1853 Adriaan Gildemeester, geb. Amsterdam 21 aug. 1828, civiel ingenieur, lid firma J.P. Gildemeester & Co., commissionairs in katoen en koloniale waren 1849-, oprichter Amsterdamsche Katoenmakelaars Vereeniging, lid Burgerlijk Armenbestuur ald. (1880), directeur Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, lid Provinciale Staten van Noord-Holland 1880-1883, lid Tweede Kamer der Staten Generaal 1883-1891, regent Stadsbestedelingenhuis en Walenweeshuis te Amsterdam, † Scheveningen 12 maart 1901, zn. van Hendrik Daniël Gildemeester en Jeanne Marie Boissevain.

Margaretha Elisabeth de Clercq (1830-1908)
Adriaan Gildemeester (1828-1901)

Het huwelijk van Margaretha Elisabeth en Adriaan bleef kinderloos.

Terug naar boven