Buitenplaatsen

Vroeglust te Breukelen

In 1747/’48 gesticht door Francois de Haan (1695-1762), tweede echtgenoot van Susanna de Clercq (1706-1775).

In 1732 kocht Francois de Haan ‘een huisinge met drie woningen met erve tuijn en speelhuis tussen de Heren- of Klapstraat en de Vecht’, waarna hij in 1737, 1745 en 1746 er telkens een buurhuis bij kocht. Na afbraak daarvan zal hij in 1747/’48 het herenhuis Vroeglust met stal en dienstwoning hebben gebouwd. Dit huis bestaat nog altijd (Herenstraat 58); de liefst zeven raamtraveeën brede gevel is vrij bijzonder aan de Vecht. De diepte is ongeveer de helft van die breedte. En op het grote dak is nog steeds de luidklok (met het jaartal 1748) te zien, waarmee zij die zich op de vrij uitgestrekte plaats bevonden naar huis konden worden geroepen. De Haan had aan de overkant van de straat nog enige stukken grond gekocht en op 25-jarig contract van de Heer of Vrouwe van Nijenrode de Sint Anna boomgaard gehuurd. Op deze percelen werd de overtuin aangelegd, die strekte tot de dijk of ’s Heeren Wagenweg, nu de Straatweg. Bovendien heeft De Haan een kleine twee hectare land gekocht aan de overzijde van de Vecht, tegenover zijn huis.

Naast Vroeglust stond een stal voor acht paarden en een koetshuis. Bij de stal bevond zich een huis dat verdeeld was in twee woningen, die verhuurd werden.

In het huis bevindt zich in de linker voorkamer vanaf de Vecht nog een zeer fraaie Louis XV schoorsteenpartij met marmeren haard-omlijsting, waarboven een spiegel en een “Witje”, in gesneden houden lijstwerk. De gang heeft een vloer van oude marmeren tegels en een fraai marmeren fonteintje uit ca 1750 met geschulpte bak. De grote 18de-eeuwse deuren naar de kamers geven aan de gang een voornaam karakter. Vermoedelijk zijn dit alle originele elementen.

Francois de Haan overleed in 1762 op Vroeglust; zijn weduwe Susanna de Clercq heeft er haar laatste levensjaren continu gewoond, tot zij er stierf in 1775. Hun huwelijk was kinderloos gebleven; de executeurs van het testament verkochten de buitenplaats.

In 1880 werd Vroeglust gekocht door de Rooms Katholieke gemeente. In de overtuin werd toen de nog bestaande kerk gebouwd. Later voegde men daar nog een klooster en een school aan toe, die beide echter weer zijn afgebroken.

Toen in 1982 het huis in nieuwe handen overging, werden op de zolder twee blikken trommels ontdekt, met oude verkoopaktes, testamenten en rekeningen, welke teruggaan tot in de 17de eeuw.

Bron:
– E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel : historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel – van Zuilen tot Muiden (Alphen a/d Rijn 1997; vierde druk) 108-109.

Terug naar boven