Generatie 4

IVc Pieter de Cleerc († tussen 1513 en 1526) x 1e Marthe van Rosmeer; x 2e Kathelyne Impens

Zoon van Jacob de Cleerc (IIIa) en Aechte de Vriese

Pieter de Cleerc, roodverver aan de St. Jansvest, † tussen 2 juni 1514 en 28 juli 1515, tr. 1e Marthe van Rosmeer, † vermoedelijk tussen 1508 en 1510, dr. van Jan van Rosmeer en Agatha Sterckx; tr. 2e vóór dec. 1510 Kathelyne Impens, dr. van Christoffel Impens en Jooryne van der Eeken; zij hertr. Pieter van (der) Spiere.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob de Clercq († vóór 11 juni 1526) x Magdaleene de Clercq († na mei 1544)
2.  Cathelyne de Cleerc (omstr. 1503 – na 1551) x Jacob Rogiers († 1548)
3.  Elisabeth de Cleerc († voor 12 juni 1556) x (+ echtsch.) Wouter van den Broecke
Uit het tweede huwelijk:
4.  Marten de Cleerck (vóór 1517 – 1567) x Maria Hendricx
5.  Jooryne de Cleerc († kort voor 12 okt. 1556) x 1e Dieric vander Hoffstadt († voor sept. 1542); x 2e Thomas de Vos.

Terug naar boven