Generatie 5

Vd Lieven de Cleerck fs Gillis († 1557/’59) x Lievyne van Houcke

Zoon van Gillis de Cleerck (IVa) en Barbara de Knibbere

Lieven de Cleerck, verbleef in juni 1530 als minderjarige ‘uutlandsch’, meersenier, kocht zich in 1534 in in het meerseniersambacht, woonde in de Langemunt in huis De Mane (huidig nr. 61), kocht in 1551 het in dezelfde straat gelegen huis St. Nicolaas (nr. 29), als winkel, † tussen 4 nov. 1557 en 8 april 1559, tr. Lievijne van Houcke, wordt als weduwe, wonende aan de Lange Munt, genoemd op een lijst van ca. 500 van de meest welgestelde Gentenaren, die in 1578 voor een bepaald bedrag werden aangeslagen, † kort voor 11 okt. 1604, dr. van Jan van Houcke.

Inschrijving in het stedecijnsregister van 1582 van ‘De weduwe ende hoyrs van Lievin de Cleerck van hoerlieder huus ghenaemt Ste. Niclaus metgaders van de voute vooren onder de strate

Lieven en Lievyne hadden zeven kinderen:
1.  Ghyselbrecht de Cleercq († feb. 1580 / 2 dec. 1604)
2.  Jan de Cleercq († 1619) x Johanna van Wymeersch
3.  Joos de Cleercq († feb. 1580 / dec. 1604)
4.  Lieven de Cleercq († feb. 1580 / dec. 1604)
5.  Elisabeth de Cleercq († vóór 1618) x 1e Philips van Vlaenderen, x 2e jonkheer Hercules van Hembyse
6.  Clara de Cleercq (1553/54 –  1609/’18)
7.  Jacques de Cleercq (c1555-1609) x Passchijntgen Grijspeert

Terug naar boven