Generatie 6

Vd.1 Elisabeth de Cleercq x 1. Philips van Vlaenderen; x 2. jhr. Hercules van Hembyse

Dochter van Lieven de Cleercq (Vd) en Lievyne van Houcke.

Elisabeth de Cleercq, † vóór 1 jan. 1618, tr. 1. Philips van Vlaenderen, † na nov. 1584, zn. van Martin, tr. 2. jonkheer Hercules van Hembyse, schepen (en burgemeester) van Hulst 1581-1583, diaken van de Nederduits-Hervormde gemeente te Middelburg 1591-‘92, 1595-‘96, 1599-1600, wijnkoopman ald. (1604, 1605), † tussen aug. 1620 en 1633, natuurlijke zoon van jonkheer Jan van Hembyze bij Josyne van Bambosch, [weduwnaar van Petronelle Hueriblock, dr. van Gheeraert Hueriblock en Indien Cappe].

Terug naar boven