Afbeeldingen

Afbeeldingen van het familiewapen

Het wapen dat wij voeren, is omstreeks 1720 als het “regte wapen” van de familie “mede gebracht” uit Vlaanderen, door een vriend van Pieter de Clercq (1661-1730), gehuwd met Cornelia Block. (Voor meer informatie, klik hier).

De oudste afbeeldingen van dit wapen, door leden van onze familie, dateren dan ook uit de 18de eeuw. In de protocollen van Amsterdamse notarissen en in andere archiefverzamelingen op het Stadsarchief Amsterdam troffen wij afdrukken aan van verschillende door de familie gebruikte cachets (zegelstempels). Klik op de foto’s voor vergrotingen.

Lakzegel van Pieter de Clercq (1661-1730) uit 1729.

Geplaatst op het laatste testament van hem en zijn echtgenote Cornelia Block, d.d. 26 nov. 1729.
[SAA, oud-notarieel archief inv.nr. 8920, akte 423; not. Hermanus de Wolff]

Lakzegel van Jacob de Clercq (1710-1777) uit 1759.

Geplaatst op een rekening, opgemaakt door hem als buurtmeester van Weespercarspel, d.d. 22 febr. 1759.
[SAA, archief Ambachtsheerlijkheid Weespercarspel en Hoogbijlmer (arch.nr. 398), inv.nr. 17]

Lakzegel van Pieter de Clercq (1731-1807) uit 1755.

Geplaatst op een nog dichtgelakt afschrift van de akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en zijn echtgenote Maria Bruyn, d.d. 9 febr. 1755.
[SAA, Familiearchief de Clercq (arch.nr. 255), inv.nr. 20]

Lakzegel van Pieter de Clercq Jaczn (1748-1802) uit 1787.

[SAA, Archief van de Commissarissen van de raad der stad Amsterdam tot het defensiewezen (arch.nr. 5032), inv.nr. 6]


Uit de 19de en 20ste eeuw zijn ook andere afbeeldingen van het familiewapen bekend, waaronder die die werden afgedrukt bij de gepubliceerde genealogieën van onze familie. Deze laten overigens zien dat door sommige leden van de familie ook wel gouden in plaats van zilveren sterren zijn gevoerd. Tegenwoordig echter worden algemeen de zilveren sterren gevoerd.

Het familiewapen, in het midden van de 19de eeuw getekend door een wapenkundige, in opdracht van Pieter de Clercq Gzn. (1807-1879)

Afbeelding bij de genealogie De Clercq in deel I van het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien, van Vorsterman van Oyen (1885)

Uit serie gebrandschilderde ramen met familiewapens van ‘stichters en schenkers’ in het Rijksmuseum, omstr. 1906

Tekening door Petronella de Clercq (1877-1952), ‘in overleg met Chr.L. Levoir, werkzaam aan het Huisarchief van Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Dec. 1906’.

Tekening door Gideon Stephanus de Clercq jr. (1890-1972) uit 1910

Tekening door Jan Warnaars, Overveen (h. Duinhof), 1910

Monochrome afbeelding van het familiewapen, bij de genealogie in het Nederland’s Patriciaat, deel 2 (1911)

Tekening door Sybrand Hingst, 1938

Glas-in-lood, door onbekende kunstenaar, gemaakt vóór 1950

Het familiewapen als geveldecoratie, uitgevoerd in steen, ca. 50 x 65 cm.

Getekend en gekleurd door onbekende hand, z.j.

Monochrome afbeelding van het familiewapen, bij de genealogie in het Nederland’s Patriciaat, deel 84 (2002)

Digitale tekening van het familiewapen, in opdracht van de stichting uitgevoerd door de heraldicus H.K. Nagtegaal, ten behoeve van deze website

Terug naar boven