Generatie 10

Xa Pieter de Clercq (1700-1757) x Sara van Leuvenig

Zoon van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 9 mei 1700, ged. (doopsgez.) ald. 19 nov. 1719, poorter ald. 15 juli 1728, koopman en reder op de Oostzee en de Voorlanden, Frankrijk en Portugal, assuradeur ald., buurtmeester Weespercarspel 1750-1751, erfde de buitenplaats Vredelust aan het Gein ald. 1743, † Amsterdam 6, begr. ald. (Westerkerk) 12 jan. 1757, tr. Amsterdam 11 april 1728 Sara van Leuvenig, geb. Amsterdam 2 maart 1705, diakones doopsgezinde gemeente De Zon 1759-†, † Amsterdam 4, begr. ald. (Westerkerk) 10 jan. 1766, dr. van Steven van Leuvenig en Anna Kuyken.

Herengracht 94 (2e van rechts), door Pieter van zijn ouders geërfd in 1745 en bewoond tot het overlijden van Sara in 1766, daarna door hun zoon Stephanus.

Pieter en Sara waren ouders van:
1.    Cornelia de Clercq (1729-1801) x Jan van Eeghen
2.    Pieter de Clercq (1731-1807) x Maria Bruyn
3.    Stephanus de Clercq (1747-1819) x Maria Bosch

Terug naar boven