Generatie 10

IX.2 Cornelia de Clercq (1687-1753) x Theodorus Fries

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 25 aug. 1687, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1707, regentes Weeshuis Lam en Toren 1752-†, † Amsterdam 13, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 18 dec. 1753, tr. Amsterdam 9 juni 1709 Theodorus Fries, geb. Amsterdam 1683/84, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1714, eigenaar dubbele mouterij Het Blockhuis ald. 1714-, failleerde 1727, brouwer in De Hooyberg aan de Nieuwezijds Voorburgwal 1730-, lid 1731-, scriba 1734-1739, hoofdman van het brouwerscollege 1739-1744, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1718-1724, failleerde 1744 en week uit naar Vianen, † Vianen 17 maart 1750, zn. van Abraham Jacobsz Fries en Grietje Pietersdr van der Steen.

Uit het huwelijk van Cornelia en Theodorus werden geboren:

 1. Abraham Fries, geb. en † Amsterdam 7 aug. 1710
 2. Cornelia Fries, geb. Amsterdam 5 nov. 1711, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 8 febr. 1733, † Haarlem 3, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 8 nov. 1788, tr. (ondertr. Amsterdam 31 jan.) ald. (stadhuis) 8 febr. 1752 Pieter Woestenraad, geb. Amsterdam 28 sept. 1713, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 26 april 1733, makelaar te Amsterdam 1743-, overman van het makelaarsgilde ald. (1767), † 8, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 13 febr. 1781, zn. van Abraham Woestenraad en Aaltje Sint.
 3. Abraham Fries, geb. Amsterdam 17 juni 1713, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 26 april 1733, koopman te Enkhuizen, collecteur van de ronde maat, grove waren, inkomende granen en inkomende tabak ald. 1748, commissaris Bank Kleine Zaken ald. 1749, † Enkhuizen 27 mei 1767, tr. 1e Amsterdam 16 febr. 1735 Margaretha Fries, geb. Amsterdam 18 dec. 1715, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 29 nov. 1733, † 12, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16 jan. 1744, dr. van (oom) Pieter Fries en Anna van der Steen; tr. 2e Enkhuizen 30 juli 1747 Meinoutjen Claesdr Schaep, ged. Enkhuizen 28 aug. 1708, † ald. 14 nov. 1750, dr. van Klaas Pieters Schaep en Machteltje Cornelis en wed. van Arnoldus de Vries.
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Cornelia Margaretha Fries, geb. Enkhuizen 17 juli 1748, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) Amsterdam 21 febr. 1768, † 26, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 30 mei 1810, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 8 mei 1774 Gerrit de Vries, ged. Amsterdam (geref.) 26 febr. 1738, † Amsterdam (Zuiderkerk) 5 mei 1810, zn. van Gerrit de Vries en Margaretha Carpentier en wedr. van Wilhelmina Christina Dissel.
  2. Meinoutgen Elia Fries, geb. Enkhuizen 14 nov. 1750, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) Amsterdam 21 febr. 1768, † 3 juni 1817, tr. Amsterdam (Walenkerk) 25 nov. 1770 Koenraad Hovens, geb. Haarlem 16 aug. 1736, lid vroedschap en wethouder van Haarlem, Provisionele Representanten van het Volk van Holland 1795, lid Provinciaal Comité van Holland 1796-1798, president Intermediair Administratief Bestuur van Holland 1798, lid Intermediair Administratief Bestuur van Holland 1798, lid Vertegenwoordigend Lichaam 1798-1801, secretaris/directeur Teylers Stichting 1807-1817, kocht in juni 1802 de buitenplaats Hartenlust te Bloemendaal, † ald. 5 juni 1817, zn. van Daniël Hovens en Sara de Wit.
 4. Margaretha Fries, geb. Amsterdam 13 sept. 1715, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 13 nov. 1735, † [Haarlem] 29 juli 1791, tr. (ondertr. Amsterdam 9) ald. 27 sept. 1746 Jacob van Heyningen, geb. Amsterdam 1 mei 1712, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 26 april 1733, brouwer in Het Gekroonde Hoefijzer te Haarlem -†, † [Haarlem] 22 nov. 1761, zn. van Gerrit van Heyningen en Elisabeth de Clercq.
 5. Pieter Fries, geb. Amsterdam 10 aug. 1717, † 6, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 8 jan. 1718.
 6. Pieter Fries, geb. Amsterdam 19 maart 1719, ged. (doopsgezind) 8 dec. 1737 ald. (bij ’t Lam en de Toren), makelaar te Amsterdam 1750-, woonde op de Herengracht over de Schagermarkt, † 9, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 14 nov. 1757.
 7. Theodorus Fries, geb. en † Amsterdam 13 nov. 1720.
 8. Theodorus Fries, geb. Amsterdam 2 sept. 1722, † ald. 2, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 4 okt. 1726.
 9. Adriaan Fries, geb. Amsterdam 7 febr. 1724, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 27 nov. 1746, † 9, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14 maart 1747.
 10. Jacbob Fries, geb. en † Amsterdam 28 sept. 1726.
 11. Sara Fries, geb. Amsterdam 24 maart 1730, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 24 nov. 1748, † Haarlem 17 okt. 1775, tr. Amsterdam 18 mei 1756 Gerrit van Boorn, geb. Amsterdam 3 dec. 1715, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 6 febr. 1735, koopman onder firma Pieter en Jan van Boorn, diaken bij ’t Lam en de Toren 1742-1748, 1755- 1761, buitenvader weeshuis bij ’t Lam en de Toren 1761- 1765, regent Rijpenhofje 1759-1762, † 16, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 21 maart 1765, zn. van Pieter van Boorn en Janneke van Leuvenig en wedr. van Maria van Leuvenig.

Terug naar boven