Woonhuizen

Woonhuizen van de familie

Van het begin van de 15de eeuw tot het midden van de 19de eeuw heeft de familie gewoond in een stedelijke omgeving: in achtereenvolgens Gent, Haarlem en Amsterdam. Daarna raakte de familie verspreid over Nederland en daarbuiten.

Over een aantal van de huizen waarin onze voorouders hebben gewoond, hebben wij informatie verzameld.

Hoekhuis Borrestraatje, 1584

Gent

Hoekhuis Borrestraatje en Nederscheldestraat, gekocht door Pieter de Clerc († 1439) in 1420, in de familie tot eind 16de eeuw

Woonhuis, roodververij en andere gebouwen op de St. Jansvest, van Jacob de Cleerc (ca 1435 – na 1505), vanaf 1457

Roodververij op hoek van de St. Jacobsnieuwstraat en Oude Beestenmarkt, met woonhuis daarnaast, van Gillis de Cleerck († 1530) vanaf 1490. Vererfd op zijn zoon Pieter († 1541/’44) en vervolgens diens zoon Pieter de Clerck jr. († 1578/’83)

Lange Munt 29

Langemunt 29 (‘Sente Nicolaes’), van Lieven de Cleercq (na 1505 – 1555/’57) vanaf 1551. Vererfd op diens weduwe en vervolgens hun zoon Jan de Cleercq († 1619)

N.B. Een plattegrond van Gent, met daarop aangegeven een aantal van de woon- en werklocaties van De Clercqen in de 15de en 16de eeuw, kan hier worden gedownload (pdf-file).

Haarlem

Spaarne, hoek Berkenrodesteeg, van Lucas de Clercq (omstr. 1603-1652) vanaf 1638

Complex aan het buitensingel, van Lucas de Clercq (omstr. 1603-1652) vanaf 1649

Amsterdam

Herengracht 94, bewoond door drie generaties, van 1699 tot 1820: Pieter de Clercq (1661-1730) > Pieter de Clercq (1700-1757) > Stephanus de Clercq (1747-1819) en diens weduwe Maria Bosch (1752-1820)

Keizersgracht 187, tuinzijde

Keizersgracht 187, van Jacob de Clercq (1710-1777) van 1753 tot zijn overlijden

Herengracht 250, bewoond door twee generaties, van 1816 tot 1890: Gijsbert de Clercq (1778-1851) > Pieter de Clercq Gzn (1807-1879) en diens weduwe Aaltje Stinstra (1816-1890)

Elders

Villa de Clercq te Veenwouden. Gebouwd in opdracht van Pieter de Clercq (1849-1934) in 1898, door hem en zijn echtgenote Catharina Müller bewoond tot 1928

Villa Sparhoeve, gebouwd in 1903 in opdracht van Gideon Stephanus de Clercq (1862-1942) en Caroline Boissevain; verkocht in 1929

Villa Zorgvrij, gebouwd in opdracht van Willem de Clercq (1851-1912) en jkvr. Henriette Teding van Berkhout (1853-1938) in 1899; verkocht in 1921

De groene villa op De Olmenhorst te Lisserbroek, gebouwd in opdracht van Stephen Willem de Clercq (1878-1938) in 1906 > vererfd op diens zoon Govert de Clercq (1909-1989) en vervolgens op Florian de Clercq (geb. 1960), de derde generatie

De Boekhorst anno 1942

De Boekhorst te Bloemendaal. Bewoond door het echtpaar Stephen Willem de Clercq en Anne Marie Stoop vanaf 1912, door hun dochter Feyna de Clercq (1907-1983) en schoonzoon Gerard Duyckinck Sander vanaf 1948

Terug naar boven