Generatie 14

XIVg Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1842-1906) x Anna Paulina van Gennep

Zoon van Dr. Gijsbert de Clercq (XIId) en Maria Alexander

Frederik Sigismund Alexander de Clercq (Ritter II. Classe roter Adler-Orden von Preussen), geb. Zutphen 7 april 1842, officier van gezondheid O.I.L. 1863-1866, controleur residentie Menado (Celebes) 1866-1872, adjunct-inspecteur 1872-, inspecteur inlands onderwijs in de Molukken 1877-, op Sumatra en Oost-Java, resident van Ternate 1884-1888 en Riouw 1888-1890, publicist op etnologisch, geografisch en linguïstisch gebied, † Apeldoorn 18 aug. 1906, tr. Batavia 27 nov. 1879 Anna Paulina van Gennep, geb. Padang (Sumatra’s Westkust) 9 maart 1852, † Leiden 2 dec. 1918, dr. van Jean Louis van Gennep en Anna Paulina Moorrees.

Uit dit huwelijk:
1.   Hugo de Clercq (1885-1948) x Elisa Anna Turner
2.   Gustaaf de Clercq (1888-1953) x Marianne Nicoline Leonore de Weerd
3.   Mr. Willem de Clercq (1890-1960) x 1. Johanna Godin; x 2. Elisabeth J.C van Dam

Terug naar boven