Generatie 14

XIVe Pieter de Clercq (1849-1934) x Maria Catharina Müller

Zoon van Pieter de Clercq Gzn (XIIIc) en Aaltje Stinstra

Pieter de Clercq (Ridder in de Orde van Danebrog), geb. Amsterdam 21 jan. 1849, directeur N.V. Ontvang- en Betaalkas 1873-1898, wethouder Dantumadeel 1904-, 2e luitenant schutterij 1874-1879, voorman Friese taalbeweging, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 1874-1878, 1884-1888, voorzitter Friese Doopsgezinde Sociëteit, † Zeist 9 mei 1934, tr. Crefeld (Nordrhein-Westfalen) 23 juni 1874 Maria Catharina Müller, geb. ald. 20 april 1854, † Zeist 22 sept. 1931, dr. van Samuel Müller en Wilhelmina Lüpges.

Pieter de Clercq en zijn kinderen: (v.l.n.r.) Samuel, Hendrik, Elisabeth, Maria en Petronella. Foto is genomen voor sept. 1889, in welke maand de kleine Hendrik, nog geen vijf jaar oud, stierf

Pieter en Maria waren ouders van:
1.   Maria de Clercq (1875-1965)
2.   Samuel de Clercq (1876-1962)
3.   Petronella de Clercq (1877-1952) x Mr. Jelle Hingst
4.   Max de Clercq (1878-1879)
5.   Agatha de Clerq (1880-1881)
6.   Elizabeth de Clercq (1882-1960)
7.   Hendrik de Clercq (1884-1889)

Terug naar boven