Generatie 10

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Susanna de Clercq, geb. Amsterdam 6 maart 1706, ged. (doopsgez.) ald. 2 febr. 1727, † h. Vroeglust, Breukelen 16, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 april 1775, tr. 1e Amsterdam 16 juni 1731 Hendrik Jan Willink, geb. Amsterdam 12 okt. 1707, ged. (doopsgez.) ald. 2 dec. 1731, koopman ald., † 19, begr. ald. (Noorderkerk) 23 mei 1738, zn. van Henrik en Anna Soutman, tr. 2e Amsterdam 25 april 1741 Francois de Haan, geb. Amsterdam 18 april 1695, poorter ald. 21 april 1724, koopman ald., diaken bij ‘t Lam en de Toren 1729-1734, bouwheer en eigenaar buitenplaats Vroeglust te Breukelen, † ald. 7, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13 okt. 1762, zn. van Jacob de Haan en Elisabeth Schroters en wedr. 1e van Debora Ackersloot; 2e van Christina Reessen.

De huwelijken van Susanna bleven kinderloos.

Het herenhuis van de voormalige buitenplaats Vroeglust te Breukelen, gebouwd in 1747/’48 opdracht van Francois de Haan en door hem en zijn echtgenote Susanna de Clercq bewoond tot hun overlijden in respectievelijk 1762 en 1775.

Terug naar boven