Generatie 10

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Susanna de Clercq, geb. Amsterdam 6 maart 1706, ged. (doopsgez.) ald. 2 febr. 1727, † h. Vroeglust, Breukelen 16, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 april 1775, tr. 1e Amsterdam 16 juni 1731 Hendrik Jan Willink, geb. Amsterdam 12 okt. 1707, ged. (doopsgez.) ald. 2 dec. 1731, koopman ald., † 19, begr. ald. (Noorderkerk) 23 mei 1738, zn. van Henrik en Anna Soutman, tr. 2e Amsterdam 25 april 1741 Francois de Haan, geb. Amsterdam 18 april 1695, poorter ald. 21 april 1724, koopman ald., diaken bij ‘t Lam en de Toren 1729-1734, bouwheer en eigenaar buitenplaats Vroeglust te Breukelen, † ald. 7, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13 okt. 1762, zn. van Jacob de Haan en Elisabeth Schroters en wedr. 1e van Debora Ackersloot; 2e van Christina Reessen.

De huwelijken van Susanna bleven kinderloos.

Terug naar boven