Generatie 10

Xb Jacob de Clercq (1710-1777) x 1. Geertruyd Margaretha Verbrugge ; x 2. Catharina Fortgens

Zoon van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Jacob de Clercq, geb. Amsterdam 25 juli 1710, ged. (doopsgez.) ald. 8 febr. 1733, koopman, reder en assuradeur onder firma Jacob de Clercq (& Zoon, vanaf 1760), handelaren op de Oostzee en de Voorlanden, Portugal, Frankrijk, Italië en de Westindische eilanden, directeur Oostersche Handel & Reederijen 1752-1774, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1739-1744, 1749-1755, regent Weeshuis Lam en Toren 1753-1758, 1760-1764, 1766, buurtmeester Weespercarspel 1752-1763, lid Libertate et Concordia, lid natuurkundig Donderdagavondgezelschap, mede-oprichter 1767, directeur 1767-1775, honorair directeur 1775 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, eigenaar buitenplaats Driemond aan het Gein (Weespercarspel) 1748-1770, daarna van Duinlaan te Bennebroek, † h. Duinlaan, Bennebroek 16, begr. Amsterdam (Westerkerk) 21 juni 1777, tr. 1e Utrecht 9 juni (ondertr. Amsterdam 16 mei) 1737 Geertruyd Margaretha Verbrugge, geb. Rotterdam 16 dec. 1716, ged. (doopsgez.) ald. 11 april 1734, met attestatie naar Amsterdam 12 dec. 1737, † Amsterdam 18, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 24 april 1755, dr. van Justus Verbrugge en Cecilia Antwerpen; tr. 2e Amsterdam 21 juni 1756 Catharina Fortgens, geb. Amsterdam 20 nov. 1710, † Amsterdam 8, begr. ald. (Westerkerk) 13 mei 1783, dr. van Isaac Fortgens en Margaretha van Loenen en wed. van Abraham Fock en Gerrit Kuyken.

Jacob de Clercq (1710-1777), naar een verdwenen portret uit midden 18de eeuw

Keizersgracht vanaf de Westermarkt, met geheel links het woonhuis (nr. 187) van Jacob, van 1753 tot zijn overlijden
Buitenplaats Driemond aan ’t Gein, eigendom van Jacob van 1748 tot 1770

Jacob en Geertruyd Margaretha Verbrugge waren ouders van:
1.   Cornelia de Clercq (1740-1816) x Abraham Fock
2.   Nicolaas de Clercq (1741-1741)
3.   Cecilia de Clercq (1743-1820) x Willem Stinstra
4.   Geertruy Margaretha de Clercq (1745-1790) x Isaac de Neufville van der Hoop
5.   Pieter de Clercq Jacobsz (1748-1802) x Agatha Stockelaar
6.   Susanna Christina de Clercq (1751-1755)

Terug naar boven