Familiepapieren

Réveil-Archief


Willem de Clercq (1795-1844) was een van de bekende figuren uit het Nederlandse Réveil. Deze 19de-eeuwse beweging beoogde een herleving op geestelijk gebied, maar had ook zijn uitstraling op maatschappelijk, politiek en kerkelijk terrein. Aanhangers van het Réveil verrichten veel praktisch werk: bestrijding van het alcoholisme, strijd voor afschaffing van de slavernij, het stichten van tehuizen voor kinderen en ongehuwde moeders. Andere belangrijke vertegenwoordigers van de beweging waren de dichter Isaäc da Costa, de schrijfster Ida Pierson-Oyens en de predikanten Otto Gerhard Heldring en Hendrik Pierson.

Dr. Lili Kluit (1903-1977)

In 1930 werd de Stichting Réveil-Archief opgericht, ter bevordering van de studie naar het Réveil. Hiertoe werden zo veel mogelijk originele documenten, met name brieven, van figuren uit het Nederlandse Réveil bijeengebracht. De sturende kracht achter dit initiatief was Dr. M.E. (Lili) Kluit, achterkleindochter van Willem de Clercq.

Door de bemoeienissen van haar en diverse familieleden is een groot deel van de omvangrijke schriftelijke nalatenschap van Willem de Clercq hier ondergebracht, waaronder diens dagboek van, inclusief bijlagen, 36.000 bladzijden (!) en talloze brieven. Bovendien bevat het archief vele stukken met betrekking tot Willems oudste zoon, de begaafde Mr. Gerrit de Clercq (1821-1857), van andere van zijn kinderen, alsook een aantal documenten betreffende zijn ouders en grootouders.

Inmiddels heeft de volledige collectie van het Stichting Réveil-Archief een omvang van 37,5 meter. Deze wordt bewaard in Allard Pierson (voorheen Universiteitsbibliotheek Amsterdam). Zie voor de beschrijving van deze collectie deze link.

De stukken die binnen deze verzameling afkomstig zijn van onze familie zijn opgedeeld in drie deelcollecties:

Terug naar boven