Generatie 1

I. Denijs de Clerc († in / voor 1396) x N.N. Loetins

(Zie: Sporen van de vroegste voorouders)

Denijs de Clerc is onze vroegste bewezen voorvader. Hij werd naar schatting geboren omstreeks 1350/1360 en is gestorven in of vóór 1396, in het Oost-Vlaamse dorpje Erondegem. In dat jaar wordt zijn echtgenote vermeld als weduwe van Nijse de Clerc, op een lijst van Erondegemse buitenpoorters van de stad Geraardsbergen.

Uit de ‘staten van goed’ (beschrijvingen van de bij overlijden nagelaten goederen) van twee van Denijs’ zoons valt op te maken dat Denijs een welgesteld man moet zijn geweest. Deze zoons woonden in Gent, maar hadden nog decennia na het overlijden van hun vader diverse landerijen in eigendom, die zij van hem hadden geërfd. Deze stukken grond lagen verspreid over Erondegem en de aangrenzende parochies Ottergem en Erpe en hadden een totale oppervlakte van circa 5 hectare. Naar de toenmalige maatstaven was dit al een vrij uitgebreid bezit, maar het moet slechts een deel zijn geweest, van wat Denijs ooit heeft bezeten. Er worden namelijk alleen stukken grond vermeld en geen opstallen, zoals bijvoorbeeld een woonhuis. Deze zullen reeds eerder zijn verkocht, of zijn overgegaan op andere familieleden. Denijs had zeker nog een derde zoon en, naar mag worden aangenomen, ook nog andere kinderen, die navenant zullen hebben geërfd.

Hoewel Denijs’ weduwe niet met haar eigen naam wordt vermeld, is vrijwel zeker dat zij een telg was van de familie Loetins. Waarschijnlijk was zij een zuster van Hendrik Loetins, die ook in Erondegem woonde en in een Gentse akte uit 1378 vermeld is gevonden als de baljuw van de familie Van Erpe. Het riddermatige geslacht Van Erpe had sinds de elfde eeuw de heerlijkheden Erpe, Erondegem en Ottergem in eigendom. Zij bewoonden in Erpe een kasteel, dat gelegen was op een grote ‘motte’, een door een verdedigingsgracht omzoomde, kunstmatig aangelegde heuvel. Namens de Van Erpes sprak Heindrik Loetins als baljuw recht en ook verleende hij aan zijn heren financiële diensten.

Denijs en N.N. Loetins waren ouders van (o.a.):
1. Pieter de Clerc († 1439) x Katheline Rommel(in)
2. Goessin de Clerc († 1421) x Mergriete Rommel(in)

Terug naar boven