Generatie 11

XIa Pieter de Clercq (1731-1807) x Maria Bruyn

Zoon van Pieter de Clercq (Xa) en Sara van Leuvenig

Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 24 dec. 1731, ged. (doopsgez.) ald. 16 febr. 1749, poorter ald. 2 sept. 1751, koopman en reder, medeoprichter (1769) firma P. & S. de Clercq, makelaars in granen op de Oostzee en de Voorlanden, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1759-1764, curator Kweekschool 1762-1764, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dept. Amsterdam 1785-, buurtmeester Weespercarspel 1770-1772, 1776-1777, erfde de buitenplaats Vredelust aan het Gein ald. 1770, † Amsterdam 20, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 25 nov. 1807, tr. Amsterdam 11 maart 1755 Maria Bruyn, geb. Monnikendam 3 febr. 1735, ged. ald. (doopsgez.) 10 dec. 1752, † Amsterdam 4, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 8 aug. 1794, dr. van Arent Bruyn en Trijntje Windig.

Drie generaties: Pieter de Clercq sr. (1731-1807) en Maria Bruyn (1735-1794), Pieter de Clercq junior (1757-1805) en Isabella Stinstra (1760-1829) en hun kinderen Pieter (1788-1790), Maria (1783-1821) en Simon (1790-1792), door Wybrand Hendriks, 1790


Pieter en Maria waren de ouders van:
1.   Sara de Clercq (1756-1756)
2.   Pieter de Clercq junior (1757-1805) x Isabella Stinstra
3.   Arent de Clercq (1759-1760)
4.   Arent Bruyn de Clercq (1762-1784)

Terug naar boven