Buitenplaatsen

Vechtzigt te Breukelen

Eigendom van Janneke de Clercq (1695-1771) en Bartholomeus van Leuvenig, tot haar overlijden.


Op 6 april 1772, een halfjaar na het overlijden van Janneke, werd uit haar boedel op een publieke veiling verkocht het ‘buitenplaatsje, met zijne huisinge en voorgaand, genaamd Vechtzigt, staande en gelegen in het dorp Breukelen, tussen de Vecht en Kleyweg, van de Nieuwersluis aankomende, vooraan in het dorp, met deszelfs moderne huisinge, vruchtboomgaard en moestuin’.  Ook uit de verkoopprijs van 3.800 gulden blijkt dat het een eenvoudig buiten moet zijn geweest. Koper was Hubertus van der Linden, schout van Breukelen.

Meer gegevens over dit ‘buitenplaatsje’ zijn niet bekend.
Nog onduidelijk is of dit hetzelfde is als het huidige, eveneens kleine buiten ‘Vechtzigt‘ in Breukelen, op Zandpad nr. 27, waarvan oudst bekende vermelding dateert uit 1809.

Bron:
– SAA, Oud-notarieel archief Amsterdam, inv.nr. 13225, akte 581, not. H. de Wolff jr.

Terug naar boven