Generatie 3

IIIb Jan de Cleerc († ca 1481) x Kathelyne de Smet

Zoon van Pieter de Clerc (IIa) en Katheline Rommel

Jan de Clerc, roodverver aan de Pasbrug, † omstr. 1481, tr. vóór 31 mei 1460 Kathelyne de Smet, † omstr. 1495, dr. van Pieter de Smet en Gheertrude Sneekers; zij hertr. Jan van Zele, roodverver (hij was eerder getrouwd met Margriete de Clerc, dr. van Goesin de Clerc en Lysbette Lyppins).

Jan en Kathelyne waren ouders van acht kinderen:
1. Jan de Cleerck († voor 1532) x Martine Taets
2.  Margriete de Cleerc (vóór 1457 – jan. 1492 / aug. 1493) x Lieven Ghyselins, † vóór 3 jan. 1492
3.  Jehanne de Cleerc († vóór 21 april 1498) x Jacob Helaut
4.  Justaes de Cleerc (ca. 1470 – na 1509)
5.  Lauwereins de Cleer (na 1470 – na 1495)
6.  Claeys (Claeskine) de Cleerc, jong gestorven.
7.  Aechte de Cleerc (na 1470 – 1504) x Fransoys Dullaert
8.  Callekine de Cleerc (na 1470, jong gestorven)

Terug naar boven