Generatie 11

Xb.1 Cornelia de Clercq (1740-1816) x Abraham Fock

Dochter van Jacob de Clercq (Xb) en Geertruy Margaretha Verbrugge

Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 13 nov. 1740, ged. (doopsgez.) ald. 19 nov. 1758, regentes Weeshuis Lam en Toren 1797-1801, 1804-1808, † Amsterdam 17 maart 1816, tr. ald. 9 okt. 1759 Abraham Fock, geb. Amsterdam 11 sept. 1732, ged. (doopsgez., De Zon) ald. 5 dec. 1751, poorter Amsterdam 29 okt. 1754, koopman en assuradeur, onder firma Jacob de Clercq & Zoon ald. 1760-, eigenaar steenkoperij aan het Rokin ald. en van de buitenplaats Elsrijck bij Amstelveen, † Amsterdam 1, begr. ald. (Nieuwe Zijds Kapel) 7 juni 1796, zn. van Abraham Fock en Catharina Fortgens.

Cornelia de Clercq (1740-1816), door J.C. Mertens, 1803
Toegangspoort en Chinese Tent van de buitenplaats Elsrijk, bij Amstelveen, door Abraham Fock geërfd van zijn moeder en verkocht in 1796.

Uit het huwelijk van Abraham Fock en Cornelia de Clercq werden geboren:

  1. Catharina Fock, geb. Amsterdam 25 okt. 1762, † ald. 7 dec. 1807, tr. Amsterdam 21 aug. 1781 Christiaan van Eeghen, geb. ald. 17 nov. 1757, lid firma Pieter & Christiaan van Eeghen, kooplieden te Amsterdam, lid Comité van Financiën ald. 1795, † Amsterdam 9 mei 1798, zn. van Jan van Eeghen en Cornelia de Clercq.
  2. Geertruida Margaretha Fock, geb. Amsterdam 28 nov. 1764, † h. Oud-Over, Loenen (U.) 17 mei 1815, tr. Nieuwer-Amstel 15 juni 1791 Pieter Bel, geb. Hoorn 2 juni 1753, makelaar te Amsterdam 1773-, later assuradeur ald., directeur van ’t Fonds van Doctrina et Amicitia 1788-, commissaris van de Grote Eijk 1796-, eigenaar buitenplaats Oud-Over te Loenen 1804-†, † ald. 2 jan. 1818, zn. van Pieter Willemsz en Trijntje Boendermaker en wedr. van Magdalena Croos.
  3. Cornelia Fock, geb. Amsterdam 15 dec. 1767, † ald. 16 aug. 1791.
  4. Jacob Fock, geb. Amsterdam 15 april 1770, lid firma Wed. Jacob de Clercq, assuradeur ald., president Nederlandsche Bank 1827-1835, regent Rijpenhofje 1802-1804, 1826-1830, † Amsterdam 21 nov. 1835, tr. ald. 16 sept. 1792 Cornelia Johanna Bondt, geb. Amsterdam 30 juni 1769, † ald. 15 okt. 1821, dr. van Mr. Nicolaus en Cornelia de Bree.
    Uit dit huwelijk nageslacht, de nog bloeiende familie Fock.

Terug naar boven