Generatie 13

XIIa.1 Maria de Clercq (1783-1821) x Gijsbert de Clercq

Dochter van Pieter de Clercq junior (XIIa) en Isabella Stinstra

Maria de Clercq, geb. Amsterdam 14 mei 1783, ged. (doopsgez.) ald. 16 nov. 1800, † ald. 19 maart 1821, tr. Amsterdam 3 aug. 1805 Gijsbert de Clercq (XIId),geb. Amsterdam 2 aug. 1778, ged. (doopsgez.) ald. 25 febr. 1798, poorter ald. 30 juni 1809, firmant kassierderij Beck & Lodewijks 1805-1809, medeoprichter 1809 en firmant 1809-1813 kassierderij Bosch en De Clercq, medeoprichter 1813 en beherend vennoot 1813-1837 C.V. Ontvang- en Betaalkas, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1818-1821, 1830-1834, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1819-1822, 1833-1835, lid Doctrina et Amicitia 1805-, effectief lid Mij. Felix Meritis 1808-1836, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, eigenaar buitenplaats Schoonoord aan het Gein (Weespercarspel) 1812-1821, garde d’honneur cavalerie te Amsterdam 1811, † Zutphen 11 juni 1851, zn. van Pieter de Clercq Jaczn (XIc) en Agatha Stockelaar; hij hertr. Amsterdam 29 okt. 1823 Jacoba Frederica Ising, geb. Zwolle 31 juli 1779, † Zutphen 23 maart 1860, dr. van Christiaan Leopold Ising en Catharina Wehling.

Uit het huwelijk van Maria en Gijsbert werden geboren:
1.   Agatha de Clercq (1806-1887) x 1e Mr. Bernhard Brouwer; x 2e Matthias van Heukelom
2.   Pieter de Clercq (1807-1879) x Aaltje Stinstra
3.   Jacob de Clercq (1809-1817)
4.   Gijsbert de Clercq (1810-1849) x Maria Charlotte Alexander
5.   Isabella de Clercq (1812-1814)
6.   Isabella de Clercq (1814-1844) x Ds. Christiaan Muller
7.   Hendrik de Clercq (1815-1898) x Grietje de Vries
8.   Maria de Clercq (1817-1822)
9.   Anna de Clercq (1818-1818)
10.  Anna de Clercq (1820-1820)

Terug naar boven