Genealogie

Tak Stephanus de Clercq Gzn (1805-1866)

Vermoedelijk uitgestorven

 1. Stephanus de Clercq (zoon van XIIb), geb. Amsterdam 23 maart 1805, ged. (doopsgez.) ald. 4 april 1824, lid firma S. & P. de Clercq, makelaars in granen en zaden te Amsterdam -1853, commissaris tot de graanhandel ald. (1847), later graanmakelaar te Rotterdam, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1830-1834, officier schutterij 1828-, laatst. 1ste luitenant 1830-1834, regent Van Beeckshofje ald., † Rotterdam 12 juli 1866, tr. Amsterdam 6 nov. 1833 Charlotte Jeanne Sophie Boissevain, geb. Amsterdam 11 sept. 1811, † Rotterdam 26 sept. 1873, dr. van Daniël Boissevain en Johanna Maria Retemeyer.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria de Clercq, geb. Amsterdam 20 nov. 1834, † Elberfeld-Barmen (Nordrhein-Westfalen) 24 mei 1888, tr. Rotterdam 6 okt. 1864 Ds. Theodor Jakob Locher, geb. Seebach (Zürich) 19 aug. 1831, hervormd predikant in Uitikon a/Albis (Zürich) 1864-, Zevenhoven 1871-1873, Zelhem 1873-1880, en Charlois 1880-†, † Charlois 13 jan. 1882, zn. van Johann Kaspar Locher en Anna Katharina Grob.
  2. Carolina Wilhelmine de Clercq, geb. Amsterdam 22 dec. 1836, † ald. 7 febr. 1841.
  3. Henri Jean Arnaud de Clercq, geb. Amsterdam 14 febr. 1838, † Bloemendaal 21 juni 1838.
  4. Louise de Clercq, doodgeboren Amsterdam 1 juli 1839.
  5. Willem de Clercq, geb. Amsterdam 10 mei 1841, † ald. 15 mei 1841.
  6. Gerritvolgt XIVc.
  7. Daniël Johannes de Clercq, geb. Amsterdam 5 nov. 1843, mede-oprichter 1876 en lid firma D.J. & G. de Clercq, makelaars in granen en agenten voor buitenlandse huizen te Rotterdam, mede-oprichter en secretaris 1872-1874 van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren ald., † Ems (Hessen-Nassau) 23 sept. 1879.
  8. Pieter Hendrikvolgt XIVd.
 1. Gerrit de Clercq, geb. Amsterdam 27 mei 1842, mede-oprichter (1876) en lid firma D.J. & G. de Clercq, later De Clercq & Barbe, makelaars in granen en agenten voor buitenlandse huizen te Rotterdam, directeur fruitkwekerij Zuidereng te Soest -1898, procuratiehouder Wester-Suikerraffinaderij Amsterdam, † Utrecht 1 nov. 1935, tr. 1e Amsterdam 14 aug. 1873 Henriëtte Magdalena Barbe, geb. Tilburg 22 maart 1841, † Rotterdam 13 nov. 1874, dr. van Willem Bernard Barbe en Geertruida Frederica Ham; tr. 2e Amsterdam 7 sept. 1876 Petronella Catharina Barbe, geb. Nijmegen 7 febr. 1834, † Delft 15 okt. 1911, zuster van zijn eerste echtgenote.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Charlotte Stephanie de Clercq, geb. Rotterdam 25 okt. 1874, † Utrecht 31 aug. 1975, tr. Maarssen 28 april 1898 Jacques Vincent Huysman, geb. Brielle 8 okt. 1870, arts, laatst te Rotterdam, † ald. 30 dec. 1919, zn. van Jan Christiaan Huysman en Neeltje de Voogd.
 1. Pieter Hendrik de Clercq, geb. Amsterdam 27 april 1849, directeur Crédit Lyonnais te St.- Petersburg, † ald. 16 febr. 1895, tr. Moskou 14 nov. 1880 Elisabeth von Ritter, geb. St.-Petersburg 17 maart 1855, † onbekend, dr. van Alexis baron von Ritter von Walmer en Anne de Albini.
  Uit dit huwelijk:
  1. Daniël de Clercq, geb. St.-Petersburg 29 juli 1883, ingénieur des ponts et chaussées, tr. Moskou 19 juni 1908 Alexandra von Krause, geb. 24 april 1883, † onbekend, dr. van Arthur Baron von Krause en Anna de Téléguine.
  2. Nina de Clercq, geb. St.-Petersburg 4 sept. 1884, † onbekend, tr. N.N.

N.B. Van deze tak werd sinds de revolutie in Rusland niets vernomen.

Terug naar boven