Nieuwsarchief

14 april 2022

Presentatie transcriptie dagboek van Willem de Clercq op 13 mei a.s.

Vele jaren is eraan gewerkt, maar het project is klaar! Dankzij een samenwerkingsverband van diverse geïnteresseerde personen en organisaties is het gehele dagboek van Willem de Clercq (1795-1844) nu integraal ontsloten. Alle circa 30.000 pagina’s zijn gescand, getranscribeerd en digitaal doorzoekbaar gemaakt op de website van het onderzoeksinstituut Huygens ING. Hiermee is een bron ontsloten die wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse egodocumenten van de negentiende eeuw.

Om dit te vieren, is een presentatie georganiseerd op vrijdagmiddag 13 mei 2022, vanaf 13.30 uur, in de Doopsgezinde Kerk, Singel 452 te Amsterdam.
Voor meer informatie zie deze link en dit persbericht.
Ook bestuurslid Daan de Clercq zal een korte bijdrage leveren aan het programma.

Graag nodigen we jullie uit om je aan te melden voor de presentatie. Dit kan door vóór maandag 9 mei 2022 een mail te sturen aan info@nl-lab.net. Het aantal plaatsen is beperkt.

We zullen het natuurlijk aardig vinden wanneer familieleden De Clercq ‘acte de présence’ geven op deze bijzondere bijeenkomst!

Voor meer informatie over Willem de Clercq, zie zijn biografische schets.

Nieuwsoverzicht

Terug naar boven