Buitenplaatsen

Naamloze buitenplaats te Noordwijk

Eigendom van David de Neufville (1697-1745) en Christina de Clercq (1697-1765), tot 1744.

Over deze buitenplaats is niets meer bekend dan dat David deze op 11 april 1744 te Haarlem in een publieke veiling heeft verkocht. Vervolgens machtigde hij op 1 mei van dat jaar, per notariële akte, Jacob van Heyningen (zoon van Gerrit van Heyningen en Elisabeth de Clercq, dus een neef van zijn vrouw) om in zijn naam te verschijnen voor het gerecht van de heerlijkheid van Noordwijk en daar te doen behoorlijke opdracht en kwijtschelding van “een buitenplaats, staand en gelegen in de heerlijkheid van Noordwijk, aan de Voorstraat, met deszelfs huizing, wagenhuis, stalling, tuinmanswoning, ap- en dependentien vandien […]”

Bron:
– Stadsarchief Amsterdam, Oud notarieel archief Amsterdam, inv.nr. 8967 (not. H. de Wolff), akte 359

Terug naar boven