Generatie 5

Ve Marten de Cleerck († 1567) x Maria Hendricx

Zoon van Pieter de Clerc (IIIc) en Kathelyne Impens

Maerten de Cleerck (alias Van der Spiere), geb. tussen 1507 en 1515, ‘practisijn’ (procureur) bij schepenen van gedele, woonde in het oude familiehuis, op de hoek van het Borrestraatje en de Nederscheldestraat, ‘bij de Watermolen’ te Gent, † (vermoord) 11 december 1567, tr. vóór 24 december 1554 Maria Hendricx, † na 1579, dr. van Jacob Heyndricx en Geertruyde Danckaerts fa Willems.

Maerten en Maria waren ouders van:
1.  Ghertrude de Cleercq, tr. Lieven Lievins
2.  Joos de Cleercq (na 1543 – 1579)
3.  Catharine de Cleercq († na 1594) tr. Gent (St. Martinuskerk, Ekkergem) febr. 1590 Willem (Guillaume) van Dooresele, eigenaar Papegaaimolen te Ackergem, † na 9 mei 1629, zn. van Christoffel van Dooresele en Joosyne Wyts.
4.  Petronelle de Cleercq (1559/60 – na 1594)
5.  Elisabeth de Cleercq (†1579/94)
6.  Susanneken de Cleercq (1568/’79)

Terug naar boven