Buitenplaatsen

Limburg, later genaamd Vaart en Duin

Eigendom van Catharina van Limburg (1706-1761), gehuwd met Laurens de Clercq (1704-1740), tot 1751.

In 1740 trouwde Laurens de Clercq met Catharina van Limburg. Haar familie bezat een buitenplaats in Overveen, gelegen langs de Brouwersvaart. Deze was in de eerste helft van de zeventiende eeuw gesticht door de Haarlemse burgemeester Johan Colterman en in 1677 gekocht door Catharina’s oudoom Sander van Limburg (1629-1703).
Omdat Sander ongehuwd en kinderloos stierf, vererfde het buiten, dat hij met de naam ‘Limburg’ vernoemde naar zijn eigen familie, op zijn neef Abraham van Limburg (1670-1729), lakenkoper te Amsterdam, getrouwd met Margaretha Blaaupot (1675-1727). En na hun overlijden viel het toe aan hun enige dochter, de hierboven genoemde Catharina.

Bijzonderheden over de buitenplaats in deze periode zijn niet bekend. Wel dat het Catharina en Laurens de Clercq de plaats ook daadwerkelijk zelf hebben gebruikt. Zij woonden in Amsterdam op de Leliegracht, tussen de Keizers- en Prinsengracht. Maar op 22 juni 1740 is Laurens, slechts 36 jaar oud, op huize Limburg overleden. Vanwaar zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar Amsterdam, om te worden begraven in de Nieuwe Kerk.

Ruim een jaar later, in september 1741, hertrouwde Catharina met Abraham de Haan (wiens broer Francois de Haan vijf maanden eerder was getrouwd met Laurens’ zuster Susanna de Clercq). Ook met haar tweede man heeft Catharina de buitenplaats Limburg gebruikt. Tot Abraham een kennelijk grotere en mooiere buiten kocht bij Loenen aan de Vecht, genaamd Ruygenhoff.
Op 5 aug. 1751 werd de “hofsteede met de huyzinge, vijver en boomgaert, genaamd Limburg” met nog drie stukken land, waarvan één leenroerig aan de baronie van IJsselstein, benevens “een schuyt of jagje, vis en vinke netten en biljart” verkocht aan Mr. David van Lennep, schepen en raad van Haarlem. Deze gaf de plaats de nieuwe naam Vaart-en-Duin.

De vroegste bekende afbeeldingen van Vaart-en-Duin dateren van de eerste helft van de negentiende eeuw.

‘Gezicht te Overveen’, op Vaart en Duin, uitgegeven door Arpels & Gabriels & Co, ca. 1830
Vaart en Duin, litho uit de serie ‘Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur getekend en op steen gebragt door P.J.Lutgers’, 1837-1844

Bronnen:
C.W.D. Vrijland, ‘Vaart-en-Duin’, in: Jaarboek Haerlem (1959) 94-118, ald. 97-98

Terug naar boven