Generatie 7

Pieter de Clercq (1601/02-1949) x Sara Davidts

Zoon van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert

Pieter de Clercq, geb. Haarlem 1601/02, zijdelakenkoopman, later koopman in as en textiel te Haarlem en Amsterdam, in compagnie met Jacques de Clercq en Abraham Ampe jr. 1640-†, aalmoezenier van de gemene armen te Haarlem 1639-, begr. Amsterdam (Westerkerk) 13 febr. 1649; tr. Amsterdam (ondertr. Delft 17 mei) 29 juni 1625 Sara Davidts, geb. Leiden 1605/06, begr. Amsterdam (Westerkerk) 1 mei 1649, dr. van Claes Davidts en Franchijna Roorijcx.

Het huwelijk van Pieter en Sara bleef kinderloos.

Terug naar boven