Buitenplaatsen

Knapenburg te Heemstede

Eigendom van Isaac de Neufville van der Hoop, gehuwd met Geertruy Margaretha de Clercq (1745-1790), van 1781 tot 1790

Op 16 april 1781 werd op een veiling in het ‘Oude Heeren Logement’ te Amsterdam, door de weduwe van Abraham Engelgraaf, verkocht aan Isaac de Neufville van der Hoop, de “welgelegen en vermakelijke buitenplaats Knapenburg”, aan de Herenweg tussen de hofstede Berkenrode en de Roomse kerk te Heemstede, voor fl. 13.100. Knapenburg werd omschreven als een “hegte, sterk en logeable Heere Huizinge met stalling voor zeven paarden, koets en wagenhuis, thuinmanswoninge, grote koepel en verder getimmerte”.

Ook Van der Hoop heeft vernieuwingen aangebracht. Toen hij ruim negen jaar later op 16 september 1790, een halfjaar na het overlijden van zijn echtgenote, zijn “extra plaisante en goed gesitueerde hofstede” van de hand deed, bedroeg de opbrengst fl. 18.500, exclusief 3 erfpachten van in totaal fl. 89. Knapenburg was intussen uitgebreid met een overplaats in Engelse landschapsstijl “zijnde nieuw plantsoen en aangelegd tot slingerbosse, laanen, boomgaerden, moeserijen, goudvischkom, bergjes, wandelingen en andere aangename partijen en agrementen.”

Knapenburg, uit de serie: Gezigten in de omstreken van Haarlem van P.J. Lutgers, 1837-1844

Koper was Cornelis Hartsen (1751-1817), doopsgezind koopman en assuradeur. Hartsen was weduwnaar van de jong gestorven Susanna van Eeghen (1752-1775), dochter van Jan en Cornelia de Clercq (XIa.1) en inmiddels hertrouwd met Sara de Haan, eveneens uit een aan de De Clercqen verwante doopsgezinde familie.

Het intussen bouwvallig geworden herenhuis werd in 1909 afgebroken. Het inrijhek met de woorden ‘Knaapen’ en ‘Burg’ heeft wel nog lange tijd op het adres Herenweg 111 gestaan. Van de voormalige buitenplaats resteert alleen nog de voormalige tuinbaas- of koetsierswoning. De ‘overplaats’ maakte deel uit van de buitenplaats Kennemerduin.

Link:
Knapenburg, op de website www.buitenplaatseninnederland.nl

Terug naar boven