Genealogie

Tak Gideon Jeremias de Clercq (1828-1896)

 1. Gideon Jeremias de Clercq (zoon van XIIIa), geb. ‘s-Gravenhage 8 april 1828, lid firma Van Oordt & De Clercq, makelaars in suiker te Rotterdam 1851-, directeur Nederlandsch-Indische Handelsbank te Amsterdam 1863-, commissaris Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij., mede-oprichter Hollandse Hypotheekbank, president-commissaris mijnbouw-maatschappij Salida -1886, lid Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 1880-1882, † Hilversum 16 sept. 1896, tr. Amsterdam 12 okt. 1854 Anna Kleinmann, geb. Grand-Fontaine (Vogezen) 18 juli 1831, † Hilversum 25 nov. 1914, dr. van Albert Herman Adolph Kleinmann en Elisabeth Mollet.
  Uit dit huwelijk:
  1. Adolphe de Clercq, geb. Rotterdam 28 febr. 1856, † ald. 3 okt. 1856.
  2. Marguerite Caroline de Clercq, geb. Rotterdam 15 sept. 1857, kunstschilderes, † Hilversum 27 jan. 1933.
  3. Gerard Matthieuvolgt XVe.
  4. Louise de Clercq, geb. Rotterdam 10 febr. 1861, † Hilversum 22 maart 1933.
  5. Anna Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 12 febr. 1867, † Utrecht 5 febr. 1930, tr. Hilversum 10 juli 1890 Marie Ephraïm Bartholomeus Johannes Kluit, geb. Leiden 7 aug. 1858, officier marine 1878-, laatst. luitenant-ter-zee 1ste klasse 1890-1894, adjunct-directeur K.N.M.I. (afdeling Zeevaart), † Utrecht 18 april 1906, zn. van Marie Adrien Kluit en Ephraïma Martha Johanna Scheltema.
 1. Gérard Matthieu de Clercq, geb. Rotterdam 8 okt. 1859, mede-oprichter en lid firma De Clercq & Boon Hartsinck (v/h fa. De Clercq & Van Essen), commissionairs in effecten te Amsterdam 1885-, mede-oprichter en directeur Nieuw Amsterdamsch Administratiekantoor -†, † Hilversum 4 april 1925, tr. ald. 20 aug. 1885 Catharina Engeltje Westendorp, geb. Amsterdam 9 sept. 1858, † ‘s-Gravenhage 28 nov. 1939, dr. van Herman Karel Westendorp en Maria Johanna de Monchy.
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Maria de Clercq, geb. Amsterdam 12 nov. 1890, kunstschilderes, † ‘s-Gravenhage 17 april 1977, tr. Hilversum 23 juli 1914 Jan Carel Elias baron van Lynden (R.N.L.), geb. Breda 23 okt. 1887, luitenant-ter-zee 2e klasse 1910-1914, administrateur Dept. van Financiën 1914, directeur-generaal Rijksgebouwendienst 1924-1941, eerste onder-voorzitter Ned. Rode Kruis, grootmeester van Koningin Wilhelmina 1946, † ‘s Gravenhage 19 mei 1946, zn. van Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden en Jkvr. Henriëtte de Jonge.
  2. Gideon Karelvolgt XVIf.
 1. Gideon Karel de Clercq, geb. Amsterdam 8 jan. 1893, adjunct-directeur Stichting Landverhuizing Nederland, leraar, † Ermelo 12 juni 1966, tr. 1e Hilversum 19 febr. 1919 (echtsch. ingeschr. ald. 18 dec. 1936) Barendina Cornelia Plugge, geb. Scheveningen 26 okt. 1895, danslerares, † ‘s-Gravenhage 9 okt. 1975, dr. van Job Plugge en Cornelia Vink; tr. 2e ‘s-Gravenhage 12 maart 1937 Elisabeth Nicoline Bloemink, geb. Doesburg 12 maart 1899, † Harderwijk 20 juni 1975, dr. van Martinus Nicolaas Bloemink en Clazina Petronella de Knecht.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Yvonne Gédéane de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 6 aug. 1919, balletdanseres en -lerares, † ‘s-Gravenhage 20 nov. 1996, tr. 1e ´s-Gravenhage 2 mei 1946 Gerardus Warmer, geb. Amsterdam 23 sept. 1923, kantoorbediende, arbeidscontroleur, rechtscontroleur, zaakwaarnemer, † ‘s-Gravenhage 29 febr. 1952, zn. van Gerardus Warmer en Elisabeth Buisman; tr. 2e ‘s-Gravenhage 31 dec. 1952 (echtsch. ingeschr. ald. 31 aug. 1970) Robert Witte, geb. ‘s-Gravenhage 4 febr. 1927, makelaar ald., † Vinkeveen 16 aug. 1984, zn. van Frederik Karel Witte en Stephanie van Waes.
  2. Gérard Gideon Willem de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 26 dec. 1928 [Gunn, Alberta], tr. Sudbury (Ontario) 9 nov. 1959 (door echtsch. ontbonden 15 mei 1977) Dorothy Chalmers.

Terug naar boven