Kwartierstaten

Kwartierstaten

Een veel beoefende vorm van voorouderonderzoek is de kwartierstaat, waarbij van één persoon álle voorouders worden opgezocht en genoteerd: de twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, etc., tot men niet verder komt. Tenzij wordt besloten zich tot een bepaald aantal generaties te beperken.
Op deze plek willen we van verschillende De Clercqen de kwartierstaat presenteren.

De eerste bijdrage hiervoor komt van de hand van wijlen André de Jong, de echtgenoot van Gusta de Clercq (XVg.4); hij overleed op 11 april 2013 op 87-jarige leeftijd. Genealogie had een groot deel van zijn leven zijn actieve belangstelling. Behalve naar zijn eigen voorgeslacht, deed André ook onderzoek naar de voorouders van zijn vrouw Gusta. De studie naar de familie van Gusta’s moeder, Van Dam, leverde zoveel gegevens op dat hij in 1993 publiceerde: ’28 Genealogieën Van Dam, uit de driehoek Haarlem – Utrecht – Rotterdam’. In 2009 zag het licht zijn ‘Kwartierstaat van Elisabeth Johanna Catharina van Dam (1896-1980)’.

Al in 1992 had André de kwartierstaat van zijn schoonvader Willem de Clercq (1890-1960) uitgewerkt. Dat was het resultaat van intensieve ‘navorsingen’. Maar in de jaren die volgden, zette hij het onderzoek voort en vond hij nog vele gegevens die deze kwartierstaat verder aanvulden.

Een halfjaar voor zijn overlijden benaderde André ons over zijn project, en spraken we af dat hij de verder uitgewerkte kwartierstaat zou klaarmaken voor publicatie. Om te beginnen op deze website en vervolgens, in kleine oplage, op papier. Hij was toen al ernstig ziek en wist dat hem niet veel tijd meer restte.
Nog enkele uren vóór André in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft hij aan het document gewerkt. Helaas heeft André het project niet meer zelf tot een einde kunnen brengen. In samenwerking met zijn dochters Hanna en Barbara de Jong, én met Frits de Cock Buning (met wie André samenwerkte in het onderzoek naar hun gezamenlijke Van Gennep-voorouders) hebben wij dit document alsnog gereed gemaakt. Het kan worden gedownload als pdf-file middels onderstaande link.

N.B. I. Met deze kwartierstaat heeft André niet alleen het voorgeslacht van zijn schoonvader in kaart gebracht, maar vanzelf ook van de twee ooms van zijn vrouw Gusta: Hugo (1885-1948) en Gustaaf de Clercq (1888-1953). De laatste bleef kinderloos, maar van Hugo zijn er nog diverse nakomelingen.

N.B. II. Een betovergrootvader van Hugo, Gustaaf en Willem, te weten Jean Louis Bosch (1753-1824), trouwde met de Ierse Mary Jameson (1778/’79-1870). Haar voorgeslacht, vrijwel geheel Iers en Engels en met veel leden uit de elite van de Britse Eilanden, vormt zo’n andere sociale groep, dat André voornemens was de kwartierstaat van Mary Jameson afzonderlijk te publiceren. Frits de Cock Buning is nog bezig dit omvangrijke bestand te controleren en redigeren. Wanneer gereed, zal het hier als apart bestand beschikbaar komen.

De kwartierstaat van Hugo, Gustaaf en Mr. Willem de Clercq (pdf)

Terug naar boven