Generatie 10

IX.Christina de Clercq (1695-1765) x David de Neufville

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Christina de Clercq, geb. Amsterdam 30 april 1697, ged. (doopsgez.) ald. 3 febr. 1715, regentes Weeshuis Lam en Toren 1756-1762, eigenares buitenplaats Garenrust aan het Zuider Buiten Spaarne, buiten Haarlem, 1746-1762, † Amsterdam 14, begr. ald. (Westerkerk) 20 nov. 1765, tr. Amsterdam 6 jan. 1726 David de Neufville, geb. Amsterdam 17 dec. 1697, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1724, poorter ald. 3 maart 1722, koopman, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1731-1737, 1742-†, † Amsterdam 4 dec. 1745, zn. van Abraham de Neufville en Anna de Neufville.

Buitenplaatsen aan het Zuider Buiten Spaarne, w.o. Garenrust, eigendom van Christina de Clercq van 1746 tot 1762

Uit het huwelijk van Christina en David werden geboren:

  1. Anna de Neufville, geb. Amsterdam 19 jan. 1727, † ald. 9 jan. 1738.
  2. Cornelia de Neufville, geb. Amsterdam 22 febr. 1732, met attestatie van Haarlem ingeschreven als doopsgezind lidmaat te Amsterdam 25 nov. 1753, † 11 febr., begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17 febr. 1777, tr. Amsterdam 12 juni 1753 Jean de Neufville(*), geb. Amsterdam 25 mei 1729, ged. (doopsgezind, bij ‘t Lam en de Toren) Amsterdam 25 nov. 1753, koopman op de Westindische eilanden en Amerika, mede-eigenaar katoendrukkerij, eigenaar plantages te Suriname 1773-1778, bankier, diaken bij ’t Lam en de Toren 1757-1762, curator doopsgezinde Kweekschool 1759-1762, 1774-1782, eigenaar buitenplaats Westeramstel 1776-, failleerde 1783, vertrok naar de Verenigde Staten, met zijn zoon Leonard oprichter van een glasfabriek te Guilderland (buiten Albany, New York) 1785, welke in 1792 werd verkocht, † Albany dec. 1796, zn. van Leendert de Neufville en Agneta de Wolff.; hij hertr. Nederlangbroek … maart 1783 Anna Margaretha Langma(r)k.
  3. Christina de Neufville, geb. Amsterdam 22 juni 1734, ged. (doopsgezind, bij ‘t Lam en de Toren) Amsterdam 23 nov. 1755, † 27 mei, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 2 juni 1772, tr. (ondertr. Amsterdam 25 nov.) Amstelveen 1765 Jan de Lanoy, geb. Amsterdam 12 juli 1739, ged. (doopsgezind, bij ‘t Lam en de Toren) ald. 12 febr. 1764 koopman, lid firma Couderc, Brants en Comp., comptoir in assurantiën te Amsterdam, diaken bij ’t Lam en de Toren 1766- 1771, 1776-1781, 1791-1796, buitenvader weeshuis ald. 1783-1788, 1793-1797, begr. ald. (Noorderkerk) 7 april 1813, zn. van Abraham de Lanoy en Anna Schellinger; hij hertr. (ondertr. Amsterdam 14 sept.) ald. 20 okt. 1774 Cornelia Christina van der Vliet.

(*) Als bankier had Jean de Neufville op 4 september 1778 in Aken een ontmoeting met de Amerikaanse gezant William Lee, waarbij hij in naam van de stad Amsterdam steun toezegde aan de gezant en de Amerikaanse opstandelingen. Het concept-verdrag viel twee jaar later in Engelse handen en gaf aanleiding tot het verbreken van de banden tussen Engeland en de Republiek en het begin de Vierde Engelse Zeeoorlog. Zie over Jean de Neufville een aan hem gewijde Wikipedia pagina.

Terug naar boven