Generatie 10

IX.9 Sara de Clercq (1699-1770) x Jan Stadnitski

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Sara de Clercq, geb. Amsterdam 8 jan. 1699, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1718, † Amsterdam 29 juni, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 5 juli 1770, tr. Amsterdam 7 nov. 1728 Jan Stadnitski, geb. Amsterdam 9 maart 1702, ged. (doopsgez.) ald. 13 febr. 1729, poorter Amsterdam 9 aug. 1729, fabrikeur en koopman van zijden stoffen, reder op de Oostzee en de Westindische eilanden ald., hoofdman Zijdehal 1750, 1753, 1756, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1734-1740, 1752-1757, regent Van Beeckshofje 1745-†, † Amsterdam 19 juli, begr. ald. (Westerkerk) 25 juli 1758, zn. van Daniël Stadnitski en Elisabeth Timmerman.

Uit het huwelijk van Sara en Jan werden geboren:

  1. Cornelia Stadnitski, geb. Amsterdam 21 sept. 1729, ged. ald. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 24 nov. 1748, † 16 april, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 23 april 1805, tr. Amsterdam 25 maart 1755 Johannes Teyler, geb. ald. 5 jan 1732, ged. ald. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 24 nov. 1751, koopman te Amsterdam, op de Prinsengracht (1755), later op ’t Singel (1800), diaken bij ’t Lam en de Toren 1759-1765, 1771-1776, eigenaar buitenplaats Zorgvliet aan het Zuider Buiten Spaarne bij Haarlem 1770-†, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 3 juli 1807, zn. van Johannes Teyler en Rebecca Thesing.
  2. Daniel Stadnitski, geb. Amsterdam 16 maart 1731, † ald. 17 juli 1731.
  3. Elisabeth Stadnitski, geb. Amsterdam 3 okt. 1732, ged. ald. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 21 nov. 1751, † 23 dec., begr. Amsterdam (Noorderkerk) 28 dec. 1759.
  4. Sara Stadnitski, geb. Amsterdam 15 april 1734, † ald. 2 juni 1734.
  5. Pieter Stadnitski, geb. Amsterdam 2 april 1735, ged. (remonstrants, aan huis, na belijdenis) Amsterdam 3 juni 1763, koopman en makelaar te Amsterdam, vanaf 1791 onder firma Stadnitski & Zoon, bracht in 1787 als eerste speculatieve Amerikaanse papieren op de Amsterdamse markt, in 1789 mede-initiatiefnemer en vanaf 1793 hoofd van groep Amsterdamse handelshuizen die op grote schaal landerijen kochten in de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania (later de Holland Land Company), lid genootschap Vaderlandsche Societeit ald. 1784-overl., woonde Keizersgracht (huidig nr. 108) 1763-, Herengracht over de Driekoningenstraat (1795), † Amsterdam 29 nov., begr. ald. (Nieuwe Kerk) 4 dec. 1795, tr. Amsterdam 22 sept. 1763 Christina Coster, ged. Rotterdam (remonstrants) 14 mei 1744, † Amsterdam 22 april 1799, dr. van Andries Coster en Jacoba Duysers.
    Uit dit huwelijk nageslacht Stadnitski (in mannelijke lijn uitgestorven in 1927)
  6. Sara Stadnitski, geb. Amsterdam 9 maart 1737, ged. ald. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 23 nov. 1755, † Amsterdam 9, begr. ald. (Nieuwe kerk) 14 april 1795, tr. Amsterdam 6 juni 1762 Adriaan van Heyningen, geb. Amsterdam 29 aug. 1732, ged. ald. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 25 nov. 1753, koopman, woonde Amsterdam in de Herenstraat (1762), poorter ald. 7 dec. 1758, † 3 sept. 1785 (begrafenis niet te Amsterdam), zn. van Gerrit van Heyningen en Elisabeth de Clercq.

Terug naar boven