Generatie 10

IX.4 Elisabeth de Clercq (1690-1762) x Gerrit van Heyningen

Dochter van Pieter de Clercq (IX) en Cornelia Block

Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 17 april 1690, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1714, diakones Vlaamse en Waterlandse gemeente te Haarlem 1738-, 1746-, † Haarlem 17, begr. ald. 23 sept. 1762, tr. Amsterdam 19 juli 1711 Gerrit van Heyningen, geb. Amsterdam 26 juli 1686, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1714, poorter ald. 2 dec. 1710, koopman in granen te Dantzig, later koopman op de Oostzee en Voorlanden te Amsterdam, † Haarlem 21, begr. ald. (Grote Kerk) 27 jan. 1749, zn. van Jacob van Heyningen en Hester Titsingh.

Uit het huwelijk van Elisabeth en Gerrit werden geboren:

Ds. Gerrit van Heyningen (1716-1801)
 1. Jacob van Heyningen, geb. Amsterdam 1 mei 1712, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) Amsterdam 26 april 1733, brouwer in Het Gekroonde Hoefijzer te Haarlem -†, † [Haarlem] 22 nov. 1761, tr. (ondertr. Amsterdam 9) ald. 27 sept. 1746 Margaretha Fries, geb. Amsterdam 13 sept. 1715, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 13 nov. 1735, † [Haarlem] 29 juli 1791, dr. van Theodorus Fries en Cornelia de Clercq.
  Uit dit huwelijk drie jong overleden kinderen.
 2. Pieter van Heyningen, geb. Amsterdam 24 maart 1714, ged. (doopsgezind) ald. 26 april 1733 (bij ’t Lam en de Toren), lakenkoper te Amsterdam, directeur Van Beeckshofje te Amsterdam 1759-1770, † Haarlem 30 juli 1770, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 3 aug. 1770, tr. (ondertr. Amsterdam (pui) 20 dec.) ald. (Walenkerk) 8 jan. 1743 Maria Block, geb. 30 aug. 1718, ged. (doopsgezind) ald. 30 nov. 1738 (bij ’t Lam en de Toren), wonende ald., † Amsterdam 22, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 28 dec. 1761, dr. van Michiel Block en Maria van Beeck.
 3. Ds. Gerardus (Gerrit) van Heyningen, geb. Amsterdam 11 jan. 1716, ged. (doopsgezind) Utrecht 11 april 1734, met attestatie van ald. ingeschreven als doopsgezind lidmaat (bij ’t Lam en de Toren) te Amsterdam omstr. sept. 1735, gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht (filosofie) 14 sept. 1736, leraar doopsgezinde gemeente te Utrecht 1739-1758, leraar bij ’t Lam en de Toren te Amsterdam 1758-1801, † Amsterdam 3, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 8 jan. 1801, tr. Utrecht 5 febr. 1741 Maria de Heger, geb. Amsterdam 3 okt. 1716, † ald. 13 juni 1796, dr. van Jan de Heger en Margaretha van Leuven.
  Uit dit huwelijk kinderen (tak uitgestorven 1837)
 4. Albert van Heyningen, geb. Amsterdam 24 okt. 1717, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) Amsterdam 17 febr. 1737, koopman ald., diaken bij ’t Lam en de Toren 1754-1760, regent Rijpenhofje -1761, † 17, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 23 okt. 1781, tr. (ondertr. Amsterdam 16 juni) ald. 5 juli 1746 Susanna Christina Verbrugge, geb. Rotterdam 1719/’20, ged. (doopsgezind) Rotterdam 30 maart 1738, met attestatie van ald. ingeschreven als doopsgezind lidmaat te Amsterdam (bij ’t Lam en de Toren) 2 okt. 1744, † [Amsterdam] 31 dec. 1776, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 jan. 1777, dr. van Justus Verbrugge en Cecilia Antwerpen.
  Uit dit huwelijk kinderen (tak uitgestorven 1829)
 5. Cornelia van Heyningen, geb. Amsterdam 4 april 1719, † Haarlem 25 nov. 1793, tr. Haarlem 25 juli 1747 Hendrik van der Pals, geb. Rotterdam 2 mei 1720, ged. (doopsgezind) ald. 29 sept. 1743, makelaar in Ierse waren te Rotterdam, † ald. 11 jan. 1784, zn. van Heyndrik Harmensz van der Pals en Anna Maria Claus.
 6. Hester van Heyningen, geb. Amsterdam 30 okt. 1725, † [Haarlem] 8 jan. 1806, tr. [Haarlem] 13 maart 1763 Jan van Beekhoven de Wind, geb. Middelburg omstr. 1712, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) Amsterdam 8 okt. 1730, met attestatie van ald. (afgegeven rond juli 1731) vertrokken naar Leiden, gepromoveerd te Leiden 1734, arts en doopsgezind predikant te Gouda 1734-1737 en te Haarlem 1737-†, lid Genootschap der Vroedkunde te Haarlem, † [ald.] 10 april 1770, zn. van Gerard de Wind en Elisabeth van Beekhoven.
 7. Laurens van Heyningen, geb. Amsterdam 29 juni 1731, koopman en fabrikeur te Utrecht, diaken van de doopsgezinde gemeente ald. 1756-1760, 1764-1767, 1770-1772, 1776, † [Utrecht] 6 jan. 1790, tr. 16 dec. 1755 Catharina Hoorens, geb. … 1731, † 12, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16 maart 1801, dr. van Cornelis Hoorens en Maria van Hoppenbroek.
  Uit dit huwelijk nageslacht (de nog bloeiende familie Hoorens van Heijningen)
 8. Adriaan van Heyningen, geb. Amsterdam 29 aug. 1732, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 25 nov. 1753, poorter van Amsterdam 7 dec. 1758, koopman ald., woonde in de Herenstraat (1762), † 3 sept. 1785 (begrafenis niet te Amsterdam), tr. Amsterdam 6 juni 1762 Sara Stadnitski, geb. Amsterdam 9 maart 1737, ged. (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) ald. 23 nov. 1755, † Amsterdam 9, begr. ald. (Westerkerk) 14 april 1795, dr. van Jan Stadnitski en Sara de Clercq.

Terug naar boven