Publicaties

Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën (1885)


Tussen 1885 en 1890 verscheen in drie kloeke delen het Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, van de hand van de beroepsgenealoog Antonie Abraham Vorsterman van Oyen (1845-1912). Hij wordt beschouwd als een der grondleggers van de genealogiebeoefening in Nederland. In Den Haag had hij een groot documentatiebureau onder de naam Genealogisch en Heraldisch Archief. Deels verzamelde hij de gegevens zelf, deels nam hij collecties over van andere genealogen.


Het Stam- en Wapenboek was Van Oyen’s magnum opus. Hoewel het vele fouten en slordigheden bevat, heeft het decennialang gegolden als hèt standaardwerk over vooraanstaande Nederlandse geslachten en gediend als uitgangspunt voor vele genealogische monografieën.

De families die in dit werk zijn opgenomen, waren door Van Oyen veelal zelf benaderd; dit was ook het geval bij onze familie. Van Oyen stond hiervoor in correspondentie met Daniel de Clercq (1825-1884) en Pieter de Clercq (1849-1934). In ons archief bevinden zich twee briefjes van Vorsterman van Oyen aan Daniël, uit december 1882 en januari 1883, betreffende voorbereidingen voor de publicatie.

Duidelijk is dat onze genealogie in dit Stam- en wapenboek (deel I, p. 152-153) geheel is gebaseerd op het geslachtsregister, dat vanaf het midden van de 18de eeuw door de familie werd bijgehouden. Aanvullend onderzoek is niet gedaan. De tekst begint eenvoudigweg met Lucas de Clercq als stamvader, zonder diens levensjaren (van circa 1603 tot 1652) te vermelden, suggereert zelfs niets over de Vlaamse afstamming en volgt verder getrouw de gegevens uit het register. Informatie over beroepen wordt nauwelijks gegeven. Op een afzonderlijk blad is het familiewapen weergegeven, in kleur.

Overigens heeft Daniël de Clercq, wiens naam nog prijkt op de lijst van intekenaren, de publicatie zelf niet meer mogen beleven. Een jaar eerder was hij overleden

Terug naar boven