Genealogie

Tak Matthias de Clercq (1843-1888)

 1. Matthias de Clercq (zoon van XIIId), geb. Zutphen 5 nov. 1843, kunstkoper en antiquair te ’s-Gravenhage, † ald. 18 maart 1888, tr. Renkum 4 jan. 1872 Henriëtte Maria Klerk de Reus, geb. Rotterdam 8 sept. 1845, † ’s-Gravenhage 15 febr. 1888, dr. van Leonard Klerk de Reus en Henriette Johanna van Valkenburg.
  Uit dit huwelijk:
  1. Aimée de Clercq, geb. ’s-Gravenhage 17 mei 1874, † [Santpoort 17 mei 1945], tr. Haarlem 4 april 1894 (echtsch. ingeschr. ald. 7 sept. 1926) Pieter de Koning, geb. Haarlem 11 jan. 1864, winkelbediende, † Haarlem 3 juni 1952, zn. van Jacobus Johannes de Koning en Johanna Maria Schouten.
  2. Hendrikvolgt XVh.
  3. Johanvolgt XVi.
  4. Leonore de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 4 juni 1880, onderwijzeres 3e klasse te Meester Cornelis (Batavia), † Rheden 10 juli 1952, tr. Madjalengka (Cheribon) 25 nov. 1903 Anton Karel Frederik Hendrik Everhardinus Douglas, geb. ‘s-Hertogenbosch 9 dec. 1879, eigenaar onderneming Loeboe Raja te Padang Sidempoean (Tapanoeli), † Padang 25 april 1910, zn. van Cornelius Marinus Agnitus Douglas en Wilhelmina Catharina Johanna Brumstede.
 1. Hendrik de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 1 mei 1877, technisch ingenieur, directeur H. de Clercq & Co., Gesellschaft für Theer- und Dachpappen-industrie te Berlijn, † Amsterdam 3 jan. 1953, tr. 1e  Berlijn 3 juli 1901 (door echtsch. ontbonden) Maria Goethel; tr. 2e Rixdorf (Brandenburg) 19 april 1906 (echtsch. ingeschr. ’s-Gravenhage 27 juli 1921) Geesje van Enter, geb. Zwolle 17 febr. 1877, † Amsterdam 19 aug. 1956, dr. van Hendrikus Jacobus van Enter en Johanna Hendrika Pardieu; zij hertr. Amsterdam 26 febr. 1936 Jan Frederik Pardun; tr. 3e ‘s-Gravenhage 30 nov. 1921 (door echtsch. ontbonden) Frieda Elisabeth Franz, geb. Medenau (Pruisen) 1887, † onbekend, dr. van Gustav Franz en Bertha Krankowsky; tr. 4e Bry-sur-Marne (Seine-et-Marne) 1 okt. 1932 Sophia Louisa Steenhuis, geb. Amsterdam 12 april 1900, † ald. 8 nov. 1941, dr. van Johan Hendrik Steenhuis en Sophia Louise Noest.
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Felicia de Clercq, geb. Rixdorf 22 jan. 1907, † Amsterdam 11 febr. 1958, tr. 1e Amsterdam 18 okt. 1928 (echtsch. ingeschr. ald. 11 okt. 1946) Jan Lodewijk Duisdeiker, geb. Amsterdam 14 april 1905, bankwerker, winkelbediende, drogist, machinebediende, † Schagen 10 sept. 1896, zn. van Jan Lodewijk Duisdeiker en Cornelia Catharina Iken; hij hertr. Amsterdam 16 nov. 1950 Sophia Anna Elisabeth Kreelekamp; tr. 2e Amsterdam 24 nov. 1948 Wilhelm Kroonder, geb. Amsterdam 2 mei 1909, † Zeist 25 mei 2000, zn. van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Kroonder en Alida Huider; hij hertr. Amsterdam 11 nov. 1958 Teelke Veenkamp.
   Uit het vierde huwelijk:
  2. Honoré Henrivolgt XVIj.
 1. Honoré Henri de Clercq, geb.  Bry sur Marne 31 dec. 1932, filmer, † Pingjum 8 april 2008, tr. 1e Hamburg 7 april 1961 (door echtsch. ontb. 15 aug. 1963) Monica Guhl; tr. 2e Dublin 4 april 1962 (door echtsch. ontbonden 16 jan. 1969) Philomena Fleming, geb. Dublin 22 aug. 1934, † Amstelveen 23 nov. 2012, dr. van Henry Fleming en Mary Jane Byrne; tr. 3e Witmarsum 24 sept. 2003 Bertina Joan Jansen, geb. Maastricht 15 febr. 1958, lerares wiskunde, dr. van Jan Willem en Grietje Richtje Nauta.    [Pingjum]
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Brendanvolgt XVIIk.
 1. Brendan de Clercq, geb. Dublin 30 aug. 1964, grafisch ontwerper en fotograaf, tr. Bloemendaal 4 juni 1992 (door echtsch. ontbonden dec. 2004) Carolina Wesselman, geb. Soest 25 sept. 1970, adopt. dr. van Johannes Petrus Wilhelmus Wesselman en Geertruida Maria Wittebrood.    [De Rijp]
  Uit zijn eerdere relatie met Edmee Johanna Bleekemolen, geb. Amsterdam 3 maart 1967, dr. van Hans Bleekemolen en Linda Bastiaans:
  1. Thyra Philomena de Clercq, geb. Amsterdam 24 juli 1987.
   Uit het huwelijk:
  2. Damien Martin de Clercq, geb. Amstelveen 6 maart 1993.
  3. Bo-Jane de Clercq, geb. Amstelveen 12 okt. 1995.
  4. Sam de Clercq, geb. Amstelveen 27 sept. 2001.
 1. Johan de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 11 mei 1879, employé Holland Canada Immigration Commission te Winnipeg (Manitoba, Canada), later kapper, woonde te Selkirk (Manitoba) (1926), † Winnipeg 30 mei 1960, tr. Berlijn 21 dec. 1904 Catharina Maria Moerbeek, geb. Alkmaar 31 juli 1879, † Rosmalen 2 maart 1957, dr. van Cornelis Moerbeek en Maria Elisabeth Orbons.
  Uit dit huwelijk:
  1. Matthias de Clercq, geb. Winnipeg 25 aug. 1906, † ald. 3 jan. 1911.
  2. Annie de Clercq, geb. Hartney (Manitoba) 18 juli 1914, † Burnaby (British Columbia) 15 febr. 1996, tr. ….. A….. Murray, geb. …..
  3. Corry de Clercq (tweeling met voorgaande), geb. Hartney (Manitoba) 18 juli 1914, † Winnipeg 29 aug. 1996, tr. 1934 Adam Ostwald III, geb. Winnipeg 25 sept. 1914, medewerker brouwerij te Winnipeg † (na ongeval op werk) ald. 21 maart 1962, zn. van Adam Ostwald en Elizabeth Schwab.

Terug naar boven