Generatie 15

XIVb.5 Anna Elisabeth de Clercq (1867-1930) x Marie E.B.J. Kluit

Dochter van Gideon Jeremias de Clercq (XIVb) en Anna Kleinmann

Anna Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 12 febr. 1867, † Utrecht 5 febr. 1930, tr. Hilversum 10 juli 1890 Marie Ephraïm Bartholomeus Johannes Kluit, geb. Leiden 7 aug. 1858, officier marine 1878-, laatst. luitenant-ter-zee 1ste klasse 1890-1894, adjunct-directeur K.N.M.I. (afdeling Zeevaart), † Utrecht 18 april 1906, zn. van Marie Adrien Kluit en Ephraïma Martha Johanna Scheltema.

Uit dit huwelijk:

  1. Ephraïma Bartha Johanna Kluit, geb. Utrecht 4 okt. 1891, zanglerares, † Lochem 8 febr. 1966.
  2. Anna Kluit, geb. Utrecht 21 juli 1893, jur. dra., † Utrecht 5 april 1919.
  3. Henriette Jacoba Kluit (R.O.N.), geb. Utrecht 19 sept. 1895, hoofd kinderleeszaal Gemeente-Bibliotheek te Rotterdam, † ‘s-Gravenhage 14 nov. 1985.
  4. Louise Marguerite Kluit, geb. Utrecht 10 maart 1899, med. dra., longarts, geneeskundig directrice Haagsch Sanatorium voor Longtuberculose te ’s-Gravenhage, † ….
  5. Dr. Marie Elisabeth Kluit (R.O.N.), geb. Utrecht 14 febr. 1903, litt. doct., archivaris, historica, secretaris en conservator Réveil-Archief 1930-, conservator (wetenschappelijk ambtenaar 1e kl.) handschriftenafdeling Universiteitsbibliotheek Amsterdam 1942-, † Deventer 3 febr. 1977.

Terug naar boven