Aangetrouwde families

Aangetrouwde families


Een familie is geen afgesloten eenheid, maar maakt deel uit van een groter geheel: een sociaal milieu. Dit gold vroeger nog sterker dan nu. Het geloof, het beroep dat werd uitgeoefend, rijkdom of armoede; dit waren zaken die in belangrijke mate bepaalden in welke kringen men verkeerde. Het waren veelal ook diezelfde kringen waarbinnen de huwelijkspartners werden gekozen.

Informatie over de families waarmee huwelijken werden gesloten, geeft dan ook inzicht in de milieus waarbinnen de eigen familie zich door de loop der eeuwen heeft bewogen.

De gegevens die wij over diverse aangetrouwde families hebben verzameld, zullen wij gereed maken om op deze website te presenteren. Hieraan wordt nog gewerkt.

Om alvast te informeren over welke families het betreft, volgen hier twee overzichten. Deze verdeling houdt verband met de duidelijke scheidslijn in de familiegeschiedenis, van voor en na de verbanning uit Gent, in 1585.

Terug naar boven