Familienaam

Familienaam: verspreiding


Bij het onderzoek naar het voorgeslacht is onze familienaam een handicap gebleken. Er waren in Gent in de 15de en 16de eeuw dusdanig veel verschillende, dus niet verwante families met de naam De Clerc (in alle schrijfvarianten), dat het vaak niet eenvoudig en soms onmogelijk was om te bepalen of een gevonden persoon tot onze, dan wel tot een andere, ‘homonieme’ familie behoorde.

Ook tegenwoordig is onze familienaam zeer wijd verspreid. In België heeft de naam, in onze huidige schrijfwijze De Clercq, de 24ste positie op de lijst van meest voorkomende familienamen. Meer bepaald in Vlaanderen zelfs de 19de positie. Een volledige Top 10.000(!) van Belgische familienamen vindt u hier.

Eigenlijk behoort de naam nog beduidend hoger in de rangschikking te staan. Er is namelijk onderscheid gemaakt tussen de namen De Clercq, De Clerck, Declercq en Declerck. Terwijl deze feitelijk slechts varianten zijn van één familienaam. Zou men ze als één naam rekenen, dan zou deze in de lijst tot de top 10 behoren.

Door de website www.familienaam.be is het mogelijk om een beeld te krijgen van de geografische verspreiding van de familienaam in België. De hieronder weergegeven kaartjes zijn hiervan afkomstig.

Voor Nederland is er de Nederlandse Familienamenbank. Deze website baseert de geografische verspreiding van familienamen op de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007 en de volkstelling van 1947.

Als we kijken naar onze familienaam De Clercq, zoals wij die tegenwoordig schrijven, en de vergelijking trekken met België, valt onmiddellijk op hoe deze hier te lande enorm veel minder voorkomt: 88 tellingen in Nederland, tegenover 10.600 in België. Een verschil van ruim een factor 120!

Terug naar boven