Generatie 12

XIIc Pieter de Clercq (1773-1830) x Catharina de Vos

Zoon van Stephanus de Clercq (XIb) en Maria Bosch

Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 29 aug. 1773, ged. (doopsgez.) ald. 19 febr. 1792, lid firma Hammacher & De Clercq, kooplieden op de Westindische eilanden en de Verenigde Staten -1813, textielfabrikant te Haarlem 1813-1818, president van de rechtbank van Koophandel ald. (1816), lid firma S. & P. de Clercq, makelaars in granen en zaden 1818-†, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1803-1807, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1805-1808, lid Doctrina et Amicitia 1797-1811, † Amsterdam 15, begr. ald. (Noorderkerk) 19 juni 1830, tr. Amsterdam 20 nov. 1796 Catharina de Vos, geb. Amsterdam 11 jan. 1773, ged. (doopsgez.) ald. 17 febr. 1793, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1823-1829, † Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 17 jan. 1845, dr. van Ds. Willem de Vos en Elisabeth Kops.

Pieter de Clercq (1773-1830) en Catharina de Vos (1773-1845), door Johannes Anspach, 1806

Pieter en Catharina waren de ouders van:
1.   Maria Jacoba de Clercq (1798-1823) x Willem de Vos Jaczn.
2.   Elisabeth de Clercq (1800-1865) x Josua Bruyn
3.   Stephanus de Clercq (1807-1807)
4.   Mariane de Clercq (1807-1807)
5.   Willem de Clercq (1808-1856)
6.   Sara de Clercq (1810-1886) x Christiaan Hermanus de Vos

Terug naar boven