Familienaam

Familienaam: herkomst en betekenis


Onze familienaam is meer dan zeven eeuwen oud. Vroegste voorvader Denijs de Clerc werd geboren omstreeks 1350/’60 in het Oost-Vlaamse dorpje Erondegem. Hij was er een gegoed man en het is daarom vrijwel zeker dat zijn familie daar al langer woonde. Inderdaad zijn ook oudere sporen van de familie in Erondegem gevonden, waarvan de vroegste in een document uit 1295, met aanvullingen uit 1330. Hierop worden genoemd: Gillins Clericus, Egidius Clericus, Alisa Clericus, Goessen Clericus en Thomas Clericus.

De familienaam staat hier geschreven in de oudste, Latijnse vorm. Oorspronkelijk betekende ‘clericus’: geestelijke, vaak iemand die de lagere geestelijke wijdingen ontvangen had. Maar aangezien in de Middeleeuwen de geestelijkheid de enige geletterde stand was, kreeg de term mettertijd de betekenis van: geleerde, dichter, schoolmeester, leerling, student, geletterde. En geletterd betekende in de eerste plaats: kunnen lezen en schrijven. Vandaar dat het woord ook de betekenis kreeg van: geheimschrijver, griffier, (schepen-)klerk, secretaris.

Het gebruik van familienamen, die van vader op zoon/dochter werden overgedragen, ontwikkelde zich in de Zuidelijke Nederlanden in de dertiende eeuw, overigens eerder dan in de Noordelijke Nederlanden. Dat onze Vlaamse voorouders al aan het einde van de dertiende eeuw en begin van de veertiende eeuw de familienaam Clericus / De Clerc voerden, laat dus zien dat zij er betrekkelijk ‘vroeg bij waren’. Bovendien lijkt de naam aan te geven dat vanouds bij leden van de familie sprake was van enige geletterdheid, toen dit nog was voorbehouden aan slechts enkelen.

Meer informatie over naamkunde vindt u op de website www.naamkunde.net

Terug naar boven