Generatie 15

XVa Willem de Clercq (1851-1912) x jkvr. Henriette Teding van Berkhout

Zoon van Stephanus de Clercq (XIVa) en Suzanna Kruseman

Willem de Clercq, geb. Heerde 8 juli 1851, landoeconoom, rentmeester, secretaris-penningmeester van de Noord- en Zuid-Wijkermeerpolder, van de Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder en van de Inlaagpolder, lid gemeenteraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1883-, hoofdingeland 1890-1902, heemraad Haarlemmermeerpolder 1902-1911, voorzitter Spaarndammerpolder 1890-, directeur-aandeelhouder Onderlinge Dorschmachines, commissaris Haarlemse Tramway Mij. 1890-, † h. Zorgvrij, Santpoort 25 maart 1912, tr. Haarlem 24 nov. 1876 Jkvr. Henriëtte Teding van Berkhout, geb. Haarlem 6 april 1853, bestuurslid Wijkverpleging 1894- en secretaresse-penningmeester Maatschappelijke Belangen van de Nederlandse Protestanten Bond 1900-1905, bestuurslid Vereniging voor Vrouwenkiesrecht 1914-, penningmeester Bond van Vrijzinnige Kerken 1914-, † Bloemendaal 21 dec. 1938, dr. van Jhr. Hendrik Teding van Berkhout en Goverta Machtella Fontein.

Achter en voorzijde van h. Zorgvrij aan de Wüstelaan te Santpoort, woonhuis vanaf 1899

Willem en Henriëtte waren de ouders van:
1.   Goverta de Clercq (1877-1948) x Ds. Kornelis Bonne Hijlkema
2.   Stephen Willem de Clercq (1878-1938) x Anne Marie Stoop
3.   Susanna Carolina de Clercq (1880-1880)
4.   Hendrik de Clercq (1881-1882)
5.   Aleida Claudine de Clercq (1883-1885)

Terug naar boven