Generatie 14

XIId.5 Maria Charlotte de Clercq (1847-1898) x Prof.dr. Samuel Cramer

Dochter van Dr. Gijsbert de Clercq (XIId) en Maria Alexander

Maria Charlotte de Clercq, geb. Zutphen 30 aug. 1847, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1897-†, † ald. 18 maart 1898, tr. Amsterdam 10 juni 1875 Prof. dr. Samuel Cramer, geb. Middelburg 3 juli 1842, dr. theologie Utrecht 1866, doopsgezind predikant te Zijldijk 1866-1870, Emden (Ostfriesland) 1870-1872, Enschedé 1872-1885 en Zwolle 1885-1890, hoogleraar Algemene Doopsgezinde Sociëteit 1890-1912, hoogleraar hermeneutiek van het Nieuwe Testament Gem. universiteit Amsterdam 1890-1912, † ald. 30 jan. 1913, zn. van Ds. Alle Meenderts Cramer en Elizabet Muller; hij hertr. Amsterdam 26 juli 1900 Maria Abrahamina Stuart.

Maria Charlotte de Clercq (1847-1898)
Prof. dr. Samuel Cramer (1842-1913)

Uit het huwelijk van Maria Charlotte en Samuel werden geboren:

  1. Allard Meinhard Cramer, geb. Lonneker (Enschede) 24 sept. 1876, doopsgezind predikant te St. Annaparochie 1901-1904 (neergelegd), woonde vervolgens te Amsterdam, ‘geesteskrank’, † Ermelo 14 aug. 1920.
  2. Gijsberta Cramer, geb. Lonneker (Enschede) 16 nov. 1877, † Godesberg …. 1954, tr. Amsterdam 17 juli 1903 Johan Thorn Prikker, geb. ‘s-Gravenhage 6 juni 1868, kunstschilder, woonde te Rijswijk, † Keulen 5 maart 1932, zn. van Hendrik Philippus Thorn Prikker en Maria van Gijzelen en gesch. echtg. van Lena Sprée.
  3. Prof. Dr. Pieter Johannes Samuel Cramer, geb. Lonneker (Enschede) 29 nov. 1879, bioloog, directeur van test station op Buitenzorg (Java), bijzonder hoogleraar tropische huishoudkunde Univ. van Utrecht, † Wassenaar 23 maart 1952, tr. Zwolle 6 april 1921 Anna Petronella van Deventer, geb. Zwolle 1 april 1886, † Hilversum 29 aug. 1970, dr. van Jan Salomon van Deventer en Albertina Elisabeth Brouwer.
    Uit dit huwelijk nog bloeiend nageslacht

Terug naar boven