Generatie 13

XIIa.2 Anna de Clercq (1791-1814) x Mr. Jean Brand van Cabauw

Dochter van Pieter de Clercq junior (XIIa) en Isabella Stinstra

Anna de Clercq, geb. Amsterdam 17 april 1791, ged. (doopsgez.) ald. 18 febr. 1810, † ald. 16 febr. 1814, tr. Amsterdam 21 sept. 1811 Mr. Jean Brand van Cabauw, ambachtsheer van Willige Langerak, vrijheer van Cabauw en Zevender, geb. ‘s-Gravenhage 9, ged. ald. (Walenkerk) 13 jan. 1788, jur. dr. Leiden, advocaat, rechter arrondissementsrechtbank te Amsterdam -1842, kapitein landstorm 1815, dichter, eigenaar buitenplaats Queekhoven te Breukelen 1838-†, † Geltschberg (Bohemen) 24 juni 1847, zn. van Mr. Carel Frederick Brand en Bartholomea Johanna Braet, vrouwe van Willige Langerak, Cabauw en Zevender.

Mr. Jean Brand van Cabauw (1788-1847), physionotrace
Anna de Clercq (1791-1814), miniatuur
De buitenplaats Queekhoven, eigendom van Mr. Jan Brand van 1838 tot zijn overlijden in 1847

Anna en Jean waren de ouders van:

Bartholomée Hermana Brand (1814-1878)
  1. Isabella Brand, geb. Amsterdam 18 juli 1812, † Amsterdam 13 juli 1823.
  2. Bartholomée Hermana Brand, vrouwe van Willige Langerak, Cabauw en Zevender, geb. Amsterdam 13 jan. 1814, † ald. 12 april 1878, tr. Amsterdam 24 okt. 1839 Franciscus Gijsbertus Staaskin baron van Brakell tot den Brakell, geb. Geldermalsen 30 sept. 1809, 2de luitenant der cavelerie, † Arnhem 19 okt. 1878, zn. van Diederik Louis baron van Brakell tot den Brakell, heer van Vredestein en Over- en Nederasselt, en Didérique Fortunée barones van Brakell.

Terug naar boven