Onderzoek

Uitwisseling van gegevens

Door gegevens uit te wisselen kunnen onderzoekers elkaar verder helpen.
Bij onze eigen ‘vorsingen’ hebben wij al verschillende malen dankbaar gebruik mogen maken van de tips, adviezen en doorgespeelde bronverwijzingen van andere archiefbezoekers.

Dus: bent u bij uw eigen (familie-)historisch onderzoek op informatie gestuit, die onze familie betreft?
Of, omgekeerd, bent u geïnteresseerd in nadere gegevens over onze familie en/of onderwerpen die met onze familiegeschiedenis verband houden?

Graag nodigen wij u dan uit om contact met ons op te nemen.

Terug naar boven